Coronavirus (COVID-19) salgını hakkında bilgi, güncel haber, ve tavsiyeler.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Evde kalmalısınız. Hayatları kurtaracak.
Endişe ediyorsanız 1800 675 398 coronavirus yardım hattını arayın (24 saat).
Tercümana ihtiyacınız varsa 131 450’den TIS National’ı arayın.
Sıfır-Sıfır-Sıfırı (000) yalnızca acil durumlarda arayın.