สรุปการเปลี่ยนแปลงมาตรการจำกัด

หากคุณเป็นกังวล โทรสายด่วน coronavirus ที่หมายเลข 1800 675 398 (24 ชั่วโมง).
หากคุณต้องการล่าม โทรหา TIS National ที่หมายเลข 131 450.
โปรดโทร 000 ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น.

สิ่งที่ต้องจำไว้

 • คุณต้องใส่หน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูกเมื่อออกจากบ้าน
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • ล้างมือบ่อย ๆ
 • หากคุณรู้สึกไม่สบายต้องพักอยู่บ้าน อย่าไปทำงาน
 • ไอหรือจามใส่กระดาษทิชชูหรือข้อพับศอก
 • หากคุณมีอาการของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คุณต้องไปตรวจ
 • ทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ฟรี ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มีบัตรเมดิแคร์ เช่นผู้มาเยือนจากต่างประเทศ แรงงานอพยพและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

ในหน้านี้

 

ระดับมาตรการจำกัดในปัจจุบันของรัฐวิกตอเรีย

แผนการผ่อนคลายข้อจำกัดและขั้นตอนสำหรับรัฐวิกตอเรียไปสู่ความปกติในสถานการณ์โควิด-19 (COVID Normal) กำหนดไว้ใน แนวทางสู่การพัฒนาตามลำดับหรือโรดแมปสำหรับการเปิดเมืองอีกครั้งในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening)

มีการจัดทำแผนหนึ่งแผนสำหรับเขตมหานครเมลเบิร์นและอีกหนึ่งแผนสำหรับเขตภูมิภาคของรัฐวิกตอเรีย

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข (Chief Health Officer) สามารถเปลี่ยนแปลงมาตรการจำกัดเหล่านี้หากสถานการณ์เปลี่ยนไป

เขตมหานครเมลเบิร์น

ขั้นตอนที่สอง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2020 ในเขตมหานครเมลเบิร์น

ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในเขตมหานครเมลเบิร์น ตั้งแต่เวลา 05.00 น.ของวันที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2020

คุณสามารถออกจากบ้านได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อคือ:

 • ไปซื้ออาหารหรือของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ
 • ออกกำลังกาย (กลางแจ้ง และมีข้อจำกัด)
 • การทำงานที่ได้รับอนุญาต
 • ไปดูแลผู้อื่น มีเหตุผลที่น่าเห็นอกเห็นใจ หรือไปรับการรักษาด้านการแพทย์

คุณต้องอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตรจากบ้านของคุณเมื่อไปออกกำลังกายหรือไปซื้อของใช้ที่จำเป็น

ตั้งแต่เวลานี้

 • คนไม่เกินห้าคนจากสองครัวเรือนสามารถพบปะกันนอกบ้านได้
 • จะจัดให้นักเรียนชั้นเตรียมไปจนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนVCE/VET/VCAL และ นักเรียนในโรงเรียนเฉพาะสำหรับผู้พิการ กลับไปโรงเรียนเป็นขั้นตอนในภาคเรียนที่ 4
 • สถานรับเลี้ยงเด็กเปิดทำการอีกครั้ง
 • สถานที่ทำงานสามารถเปิดทำการได้มากขึ้น
 • สระว่ายน้ำกลางแจ้งเปิดบริการอีกครั้ง อนุญาตให้คนสองคนฝึกซ้อมร่วมกับผู้ฝึกหนึ่งคน
 • อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มทางศาสนากลางแจ้งได้ไม่เกินห้าคนรวมผู้นำทางศาสนาได้อีกหนึ่งคน
 • อนุญาตให้จัดแต่งงานกลางแจ้งได้โดยมีผู้มาร่วมงานไม่เกิน 5 คน (รวมคู่สมรสและพยานสองคน)
 • ตำรวจรัฐวิกตอเรียสามารถปรับคุณได้ถึง $ 4,957 ดอลลาร์ หากคุณเดินทางไปยังเขตภูมิภาคของรัฐวิกตอเรียโดยไม่มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย คุณอาจถูกปรับได้เช่นกันหากคุณออกนอกบ้านไปพบเพื่อนและครอบครัวที่คุณไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยเป็นกลุ่มเกินห้าคน คุณอาจถูกปรับได้หากมีเพื่อนหรือครอบครัวมาเยี่ยมบ้านโดยไม่มีเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเป็นผู้ที่ให้การดูแล

ขั้นตอนที่สาม หากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยเฉลี่ยน้อยกว่าห้าราย (ทั่วทั้งรัฐ) ในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมา (ทั่วทั้งรัฐ) และหากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเห็นด้วย

ตั้งแต่เวลานี้

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) และไม่มีข้อจำกัดในการออกนอกบ้านหรือระยะทางที่คุณสามารถเดินทางได้
 • อนุญาตให้คนไม่เกิน 10 คนรวมกลุ่มกลางแจ้งได้
 • อนุญาตให้มีผู้มาเยี่ยมบ้านได้ไม่เกิน 5 คนจากครัวเรือนอื่น และต้องมาจากครัวเรือนเดียวกันเท่านั้น
 • นักเรียนชั้นปีที่ 7 ถึงชั้นปีที่ 10 อาจกลับไปโรงเรียนได้ หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเห็นด้วย
 • ร้านค้าและร้านตัดผมเปิดบริการอีกครั้ง
 • ร้านอาหารและร้านกาแฟสามารถเปิดให้บริการโดยจัดที่นั่งกลางแจ้งและจำกัดจำนวนคนในกลุ่มไม่เกิน 10 คน
 • จัดให้มีการเล่นกีฬากลางแจ้งประเภทไม่สัมผัสร่างกายสำหรับผู้ใหญ่เป็นขั้นตอน จัดให้มีการเล่นกีฬากลางแจ้งสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้ (ประเภทสัมผัสร่างกายและไม่สัมผัสร่างกาย)

ขั้นตอนสุดท้าย ภายใต้คำแนะนำด้านสาธารณสุข และหากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมา และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเห็นด้วย

ตั้งแต่เวลานี้

 • รวมกลุ่มกันกลางแจ้งได้ไม่เกิน 50 คน
 • อนุญาตให้มีคนมาเยี่ยมที่บ้านได้ไม่เกิน 20 คน
 • ร้านค้าเปิดให้บริการ
 • ร้านอาหารและร้านกาแฟสามารถเปิดให้บริการโดยจัดที่นั่งภายในร้านได้ไม่เกินกลุ่มละ 20 คน และจำกัดรับลูกค้าได้ไม่เกิน 50 คน
 • เล่นกีฬาได้ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัย สามารถเล่นกีฬาประเภทสัมผัสร่างกายได้ทุกวัย
 • อนุญาตให้มีผู้มาร่วมงานแต่งงานและงานศพได้ไม่เกิน 50 คน
 • อนุญาตให้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ โดยยึดตามกฎ 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร

COVID Normal: หากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 28 วันและไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอยู่ (ทั่วทั้งรัฐ) และไม่มีการระบาดในพื้นที่ใดในออสเตรเลียและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเห็นด้วย

ตั้งแต่เวลานี้

 • ข้อจำกัดได้รับการผ่อนปรนหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านความปลอดภัย
 • จัดให้มีการกลับไปทำงานในที่ทำงานสำหรับคนที่ทำงานที่บ้านอย่างเป็นขั้นตอน
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนสำหรับผู้มาร่วมงานแต่งงานหรืองานศพ
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนสำหรับการรวมกลุ่มหรือผู้มาเยี่ยมบ้าน

เขตภูมิภาคของรัฐวิกตอเรีย

ขั้นตอนที่สาม

เริ่มตั้งแต่เวลา 23.59 น.ของวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2020 ในเขตภูมิภาคของรัฐวิกตอเรีย

 • ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเหตุผลในการออกนอกบ้านหรือระยะทางที่คุณสามารถเดินทางได้
 • อนุญาตให้คนไม่เกิน 10 คนรวมกลุ่มกลางแจ้งได้
 • อนุญาตให้คุณมีผู้มาเยี่ยมบ้านได้ไม่เกินห้าคนจากครัวเรือนอื่น และต้องมาจากครัวเรือนเดียวกันเท่านั้นคุณสามารถเลือกครัวเรือนที่คุณต้องการให้มาเยี่ยมบ้านได้เพียงหนึ่งครัวเรือนเท่านั้นในช่วงที่มาตรการจำกัดบังคับใช้ เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 เดือนได้รับการยกเว้นไม่นับรวมอยู่ในจำนวนผู้ที่อนุญาตให้มาเยี่ยมห้าคน
 • ร้านอาหารและร้านกาแฟสามารถเปิดให้บริการโดยจัดที่นั่งกลางแจ้งและจำกัดจำนวนคนในกลุ่มไม่เกิน 10 คน
 • จัดให้มีการเล่นกีฬากลางแจ้งประเภทไม่สัมผัสร่างกายสำหรับผู้ใหญ่เป็นขั้นตอน จัดให้มีการเล่นกีฬากลางแจ้งสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้ (ประเภทสัมผัสร่างกายและไม่สัมผัสร่างกาย)

ขั้นตอนสุดท้าย ภายใต้คำแนะนำด้านสาธารณสุข และหากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (ทั่วทั้งรัฐ)ในช่วงเวลา 14 วันที่ผ่านมา และขึ้นอยู่กับคำแนะนำด้านสุขภาพของผู้เชี่ยวชาญ

ตั้งแต่เวลานี้

 • รวมกลุ่มกันกลางแจ้งได้ไม่เกิน 50 คน
 • อนุญาตให้มีคนมาเยี่ยมที่บ้านได้ไม่เกิน 20 คน
 • ร้านค้าเปิดให้บริการ
 • ร้านอาหารและร้านกาแฟสามารถเปิดให้บริการโดยจัดที่นั่งภายในร้านได้ไม่เกินกลุ่มละ 20 คน และจำกัดรับลูกค้าได้ไม่เกิน 50 คน
 • เล่นกีฬาได้ภายใต้มาตรการด้านความปลอดภัย สามารถเล่นกีฬาประเภทสัมผัสร่างกายได้ทุกวัย
 • อนุญาตให้มีผู้มาร่วมงานแต่งงานและงานศพได้ไม่เกิน 50 คน
 • อนุญาตให้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ โดยยึดตามกฎ 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร

COVID Normal: หากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 28 วันและไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอยู่ (ทั่วทั้งรัฐ) และไม่มีการระบาดในพื้นที่ใดในออสเตรเลี

ตั้งแต่เวลานี้

 • ข้อจำกัดได้รับการผ่อนปรนหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านความปลอดภัย
 • จัดให้มีการกลับไปทำงานในที่ทำงานสำหรับคนที่ทำงานที่บ้านอย่างเป็นขั้นตอน
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนสำหรับผู้มาร่วมงานแต่งงานหรืองานศพ
 • ไม่มีการจำกัดจำนวนสำหรับการรวมกลุ่มหรือผู้มาเยี่ยมบ้าน

อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังอยู่กับเราและสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว พวกเราทุกคนมีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลครอบครัวและชุมชนของเราให้ปลอดภัย

นี่คือสิ่งง่ายๆที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้อยู่อย่างปลอดภัย

 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที
 • ไอหรือจามใส่กระดาษทิชชูหรือข้อพับศอก
 • รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5 เมตร
 • หากคุณต้องออกนอกบ้านให้ใส่หน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูก
 • ไปตรวจสุขภาพ
 • หากรู้สึกไม่สบายคุณต้องพักอยู่บ้าน อย่าไปเยี่ยมครอบครัวหรือไปทำงาน
 • หากคุณมีอาการใด ๆ ให้ไปรับการตรวจและกลับบ้านทันที

ขอรับความช่วยเหลือได้

หากคุณกังวลว่าจะขาดรายได้ในขณะที่รอผลการตรวจ คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงิน $450 เมื่อต้องแยกตัวหลังการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (Test Isolation Payment)

หากผลการตรวจของคุณเป็นบวกหรือคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ $1,500 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสายด่วนไวรัสโคโรนา(COVID-19) ที่ 1800 675 398 หากคุณต้องการล่ามให้กดหมายเลข (0)

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักรู้สึกวิตกกังวล ขอรับความช่วยเหลือได้โดยติดต่อ Lifeline ที่ 13 11 14 หรือ Beyond Blue ที่ 1800 512 348 หากคุณต้องการล่ามให้ติดต่อ TIS National ก่อนที่หมายเลข 131 450

หากคุณรู้สึกโดดเดี่ยวคุณสามารถโทรไปที่สายด่วนไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่หมายเลข 1800 675 398 และกดสาม (3) คุณจะได้พูดคุยกับอาสาสมัครจาก Australian Red Cross ที่สามารถเชื่อมโยงคุณกับบริการช่วยเหลือในพื้นที่ได้

หน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูก

ชาววิกตอเรียที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปทุกคนต้องใส่หน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูกเมื่อออกจากบ้านเว้นแต่ว่าจะมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ไม่ต้องใส่ เช่น

 • หากคุณมีอาการป่วย เช่นปัญหาผิวหนังที่รุนแรงบนใบหน้า หรือมีปัญหาในการหายใจ
 • หากคุณอยู่ในรถไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือกับคนที่อาศัยในบ้านเดียวกัน
 • หากคุณกำลังออกกำลังกายอย่างหนัก แต่คุณยังต้องพกหน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูก
 • ตั้งแต่เวลา 23.59 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม คุณต้องสวมหน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูก ไม่อนุญาตให้ใส่แค่อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (face shield) เพียงอย่างเดียว

 

 

การตรวจและการแยกตัว

หากคุณมีอาการของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ไม่ว่าอาการใด คุณต้องไปตรวจ และพักอยู่บ้านจนกว่าจะได้รับผลตรวจ อย่าไปทำงานหรือไปที่ร้านค้า

อาการของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ได้แก่

 • ไข้ หนาวสั่นหรือเหงื่อออก
 • ไอหรือเจ็บคอ
 • หายใจลำบาก
 • น้ำมูกไหล
 • จมูกไม่ได้กลิ่นหรือไม่สามารถรับรสอาหาร

ทุกคนเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ฟรี ซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่มีบัตรเมดิแคร์ เช่นผู้มาเยือนจากต่างประเทศ แรงงานอพยพและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

หากผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคุณเป็นบวก คุณต้องแยกตัวอยู่บ้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ที่ สิ่งที่ต้องปฏิบัติหากคุณเข้ารับการตรวจแล้วพบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

หากคุณเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คุณต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปดูได้ที่ สิ่งที่ต้องปฏิบัติหากคุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

เอกสารข้อมูล

โปรดใช้เอกสารด้านล่างและแบ่งปันกับชุมชนของคุณทางอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ หรือเครือข่ายชุมชนอื่น ๆ

การตรวจเชื้อ และ การแยกตัว

อยู่อย่างปลอดภัย

ขอความช่วยเหลือ

หน้ากากหรือผ้าปิดปากและจมูก