Macluumaad, waxyaalo cusub, iyo tallo ku saabsan dilaaca Coronavirus (COVID-19) -ka.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Waa inaad guriga joogtid. Waxay badbaadineysaa nafaf badan.
Haddii aad wax saluugto , wac Khadka degdega ah ee coronavirus 1800 675 398 (24 saac).
Haddii aad u baahan tahay tujumaan, ka wac TIS National 131 450.
Fadlan u heyso Saddexda Eber (000) xaalada degdega ah oo kaliya.