Informacje, aktualności i porady na temat wybuchu epidemii koronawirusa (coronavirus - COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Musisz zostać w domu. To ratuje życie.
Jeśli masz dalsze obawy, zadzwoń na gorącą linię ds. koronawirusa 1800 675 398 (24 godziny na dobę).
Jeśli wymagasz usług tłumacza ustnego, zadzwoń do służby tłumaczy, TIS National, pod numer 131 450.
Prosimy o korzystanie z połączenia 000 tylko w przypadkach nagłych.