Tau fakakatoatoaaga he tau hikihiki mae tau hatakiaga puipui

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ke manatu tumau e koe

 • Tumau ke tui e pā ihu ne hao mitaki moe malu haau a ihu moe gutu to fano kehe he kaina, lauia e tau matakavi oti nakai fai ne kehe.
 • Tumau e fakavehāmamao 1.5 mita mai he falu tagata.
 • Holoholo tumau haau a tau lima.
 • Ka logona e koe kua kamata ke gagao, ti nofo i kaina. Ua fano ke gahua.
 • Koho poke tihe ke he holoholo laupepa (tissue) poke haau a tulilima.
 • Ka fai fakamailoga gagao coronavirus (COVID-19) a koe, ti fano fakaave ke tivi
 • Taute noa e tivi coronavirus mae tau tagata oti. Putoia oti a lautolu nei; tau tagata ne nakai fai Medicare card, tau tagata omai ke evaeva, tau tagata omai pauaki ke gahua (migrant workers) mo lautolu fehola mai ha ko e tau felakutaki kua tutupu ai ke he ha lautolu a motu (asylum seekers).

He laupepa nei

Tau hatakiaga pupui i Victoria he magaaho nei

Ko e tau fakataitaiaga he tau puhala ke fakamāmā hifo e tau hatakiaga puipui i Victoria ke hoko atu ke he COVID Normal kua tohia i loto he Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening.

Hāhā ai taha e fakatokaaga ma metropolitan Melbourne mo e taha ke lata mo regional Victoria.

To hiki he Chief Health Officer e tau hatakiaga puipui nei kaeke kua fai hikiaga.

Metropolitan Melbourne

Lakaaga Ua: kamata he aho 28 Sepetema 2020 i metropolitan Melbourne.

Nakai tuai fai taofiaga ke lata mo e o fano he po (curfew) i metropolitan Melbourne kamata he matahola 5 magaaho pogipogi he aho 28 Sepetema 2020.

Maeke a koe ke fano kehe he kaina he hā magaaho ke lata moe tau kakano nei ne 4:

 • Fano ke fakatau kai poke falu a koloa mahuiga ke lata moe levekiaga he kaina.
 • Faofao tino (ki fafo kae fakamahao ni e numela)
 • Gahua ne fai fakaataaga (permit)
 • Foaki lagomatai, poke ahiahi atu moe fakakia ha koe agaaga he loto fakalofa poke kumi lagomatai ekekafo.

Ke faofao tino mo e fakatau koloa ke lata moe levekiaga he loto kaina, kae manatu ko e fano ni ki loto he 5 e kilomita mai he haau a kaina.

Kamata he magaaho nei:

 • Fakakaupā mai he 5 nī e tagata mai he 2 e kaina ne maeke ke feleveia ki fafo.
 • To fai fakapapahiaga e liliu he tau fanau aoga he tau vahega nei ke lata moe kuata 4, Vahega Kamata (Prep) ke he Vahega 6 (Grade 6), VCE/VET/VCAL, pihia moe tau aoga pauaki ke lata moe tau fanau tino ukiuki poke nakai hohokotia e tau alaga tino moe manamanatuaga (specialist schools).
 • Liliu e tau fale leveki atu ke he tau fanau ikiiki (childcare) ke hafagi.
 • Liu e laulahi he tau fale gahua ke hafagi.
 • Liu hafagi e tau fonua kakau i fafo (outdoor pools) , pihia foki moe tau tagata lagomatai tau gahua faofao tino, kaupā ke he 2 nī e tagata ke he taha e tagata gahua (personal trainer).
 • Tau fakapotopotoaga tapuakiaga taute ke he tau fonua i fafo, fakakaupā mai ni he 5 e tagata mo e taha e akoako kua maeke.
 • Maeke e fakamau hoana ke taute kehe tau fonua ki fafo kae fakakaupā mai ni he lima e tagata (laua ni ka mau, tokoua tagata fakamooli moe tagata ke taute e fakamauaga).
 • To lahi e mamafa he tau fakahala tupe hoko atu kehe $4,957 ka fakahala aki he Victoria Police a koe kaeke kua moua he taute e tau mena nei: fenoga atu pulenoa ki regional Victoria kae nakai fai kakano lalo hifo he tau puipuiaga he tau matafakatufono. Molea e lima e tagata nakai nonofo he taha e kaina mo koe ka kua fai fakapotopotoaga ke he fonua i fafo. Ahiahi atu ke he falu a kaina he haau a tau magafaoa poke tau kapitiga kae nakai fai kakano aoga poke foaki lagomatai.

Lakaaga tolu: kaeke kua lalo hifo he 5 e tagata moua foou he moko kovita average he 14 e aho ke lata moe maaga katoa ha vikitolia, moe fai taliaga mai he tau pulotu faahi malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • Nakai fai fakatapu moe tau hatakiaga puipui kaeke ke fano kehe mai he kaina poke fiha e mamao ne maeke ke fano ai.
 • Fakakaupā mai he 10 e tagata ne maeke ke tolo auloa ke he ha fonua i fafo.
 • Maeke a koe ke fakaata lima e tagata ke ahiahi atu haau a kaina mai he taha kaina. Ko e tau tagata tokolima ia, koe omai oti nī he taha e kaina.
 • Ligaliga to maeke e tau fanau aoga he tau Vahega Aoga tokoluga Grade 7 – Year 10 ke liliu atu he aoga ka tumau ke tokolalo e numela he tau tagata moua foou he moko moe kua fai taliaaga mai he tau pulotu he faahi malolo tino.
 • Liu hafagi e tau fale koloa pihia foki mo e tau fale taute ulu/hifi ulu.
 • Liu hafagi e tau fale kai moe tau fale inu kofe kae maeke ni ke nonofo i fafo moe fakakaupā mai ni he 10 e tagata he taha e putuputu tagata auloa.
 • Fai fakapapahiaga e liu kamata he tau feua sipote ki fafo mae tau sipote ne nakai maeke ke aamo atu taha. Liu kamata e tau sipote ke lata mo e tau tagata lalo hifo he 18 e tau moui (sipote aamo mo e nakai aamo)

Lakaaga Fakahiku: koe fano nī ke he tau poakiaga laulahi he tau pulotu he faahi malolo tino moe nakai fai tagata ne moua foou he moko 14 e aho he mole pihia foki moe tau fifiliaga he tau pulotu he faahi malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • Fakakaupā mai he 50 e tagata ne maeke ke lafi auloa ke he tau fonua i fafo.
 • Maeke ke hoko atu ke he 20 e tagata ke ahiahi atu haau a kaina.
 • Liu hafagi oti e tau fale koloa.
 • Liu hafagifagi e tau fale kai mo e tau fale inu kofe kae fakakaupā mai he 20 e tagata ke nonofo ki loto he fale kai, fakakaupā mai he 50 nī e tagata fakatau he fale kai he taha e magaaho.
 • Maeke e tau feua sipote ke liu kamata, kae tumau ke mailoga ke muitua ke he puipuiaga. Liu kamata oti e tau feua sipote ke lata moe tau tagata oti.
 • Maeke e tau toloaga ke lata moe fakamauhoana poke finolo ke hoko kehe 50 e numela tagata ka fakalataha atu ki ai.
 • Tau tapuakiaga maeke ke liu ke kamata, kae mailoga e veha fa mita pakafa

COVID Normal: ka nakai fai tagata gagao foou kehe 28 e aho he katoatoa, moe nakai fai tagata ne moua agaia he gagao nei ke lata moe maaga laulahi (state-wide), mo e nakai liu tupu foki e gagao ke liu fakatupetupe ke he he falu a matakavi foki i Australia katoa, moe kua talia he tau pulotu malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • To tukutuku hifo poke utakehe falu a hatakiaga puipui kaeke kua hagahaga mitaki ke
 • To fai fakapapahiaga ke lata moe liliu he tau tagata gahua ne fae gahua he tau loto kaina.
 • Nakai fai fakakaupāaga e numela tagata ke lata mo e tau mau hoana poke tau finolo.
 • Nakai fai fakakaupāaga ke lata mo e tau toloaga poko lautolu ka oatu ke ahiahi atu ke he falu a kaina.

Regional Victoria

Lakaaga Tolu:

Kamata he matahola 11.59 tuloto po he aho 16 Sepetema 2020 ke lata ia mo e tau maaga i tua i Vikitolia (regional Victoria).

 • Nakai fai fakakaupāaga he tau kakano ke fano kehe mai he kaina poke fiha e mamao ne maeke a koe ke fano ai ke lata moe tau maaga tua i Vikitolia (regional Victoria).
 • Fakakaupā mai he 10 e tagata ne maeke ke tolo auloa ke he ha fonua i fafo.
 • Maeke ke tokolima e tagata ne nonofo oti kehe taha e kaina ke ahiahi atu kehe haau a lotokaina. Fifili nī e koe moe fai taliaaga moe taha magafaoa nā mai he taha e lotokaina kehē, ke fē feleveia aki na mutolu ke he haau a loto kaina poke kaina he magafaoa ia. Mailoga koe magafaoa ne fifili e koe, ko e magafaoa ia ni haau ne kua maeke ke fē kitia aki tumau kae nakai ahiahi atu kehe falu a magafaoa foki he magahala nei ne nonofo agaia ki lalo hifo he tau hatakiaga puipui. Koe tau fanau mukemuke lalo hifo he 12 mahina, nakai totou poke putoia a lautolu kehe numela nei.
 • Liu hafagi e tau fale kai moe tau fale inu kofe kae maeke nī ke nonofo i fafo moe fakakaupā mai ni he 10 e tagata he taha e putuputu tagata auloa.
 • To fai fakapapahi ke lata moe liu kamata he tau feua sipote ki fafo ke lata moe tau tagata lalahi. Liu kamata foki e tau sipote ke lata mo e tau tagata lalo hifo he 18 e tau moui (sipote aamo mo e nakai aamo)

Lakaaga Fakahiku: koe fano nī ke he tau poakiaga laulahi he tau pulotu he faahi malolo tino ke lata moe maaga katoa ha Vikitolia moe nakai fai tagata ne moua foou he moko 14 e aho he mole pihia foki moe tau fifiliaga he tau pulotu he faahi malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • Fakakaupā mai he 50 e tagata ne maeke ke lafi auloa ke he tau fonua i fafo.
 • Maeke ke hoko atu ke he 20 e tagata ke ahiahi atu haau a kaina.
 • Liu hafagi oti e tau fale koloa.
 • Liu hafagifagi e tau fale kai mo e tau fale inu kofe kae fakakaupā mai nī he 20 e tagata ke nonofo ki loto he fale kai, fakakaupā mai he 50 nī e tagata fakatau he fale kai he taha e magaaho.
 • Maeke e tau feua sipote ke liu kamata, kae tumau ke mailoga ke muitua ke he tau puipuiaga. Liu kamata oti e tau feua sipote ke lata moe tau tagata oti.
 • Maeke e tau toloaga ke lata moe fakamauhoana poke finolo ke hoko ke he 50 e numela tagata ka fakalataha atu ki ai.
 • Tau tapuakiaga maeke ke liu ke kamata, kae mailoga e hatakiaga fa mita pakafa.

COVID Normal: ka nakai fai tagata ne moua foou (new cases) 28 e aho he mole, moe nakai fai tagata ne moua agaia he gagao nei ke lata moe maaga laulahi (state-wide), mo e nakai fai gagao ne liu tupu ke tupetupe atu ki ai he ha matakavi i Australia katoa.

Kamata he magaaho nei:

 • To tukutuku hifo poke utakehe falu a hatakiaga puipui kaeke kua hagahaga mitaki ke taute pihia.
 • Fai fakapapahiaga ke lata moe liliu he tau tagata gahua ne fae gahua he tau loto kaina.
 • Nakai fai fakakaupāaga e numela tagata ke lata mo e tau mau hoana poke tau finolo.
 • Nakai fai fakakaupāaga ke lata mo e tau toloaga poko lautolu ka oatu ke ahiahi atu haau a kaina.

Tau puhala ke tumau haau a malolo

Nofo agaia ni e moko coronavirus (COVID-19) mo tautolu ti mukamuka foki ke pikitia viko. Lagomatai ke leveki e malolo tino he ha tautolu a tau magafaoa pihia foki moe maaga katoa, igatia na tautolu moe taute e mena kua hako ke lata moe puipuiaga.

Haē falu a mena mukamuka ne maeke ia koe ke taute ke puipui aki haau a malolo tino:

 • Holoholo haau a tau lima aki moli moe valavai ke he 20 e sekone.
 • Koho mo e tihe kehe holoholo laupepa (tissue) poke tulilima.
 • Tumau e fakavehāmamao 1.5 mita mai he falu tagata.
 • Tui e pā ihu kua hao mitaki ke malu haau a ihu moe gutu ka fano kehe he kaina.
 • Fano ke lata moe falu he haau a tau tiviaga malolo tino.
 • Ka logona kua gagao a koe, ti nofo i kaina. Ua fano ahiahi atu falu magafaoa poke fano gahua.
 • Fano ke tivi kaeke kua fai fakamailoga gagao a koe ti liu fakahako ki kaina.

Tau lagomatai fakatokatoka ke moua

Kaeke kua tupetupe a koe ha kua nakai moua ha totogi he magaaho ka nofo ke leo ko e

higoa e fakaotiaga ke lata ia moe haau a tivi, kumikumi atu neke fai tonuhia a koe ke moua e tupe totogi $450 coronavirus (COVID-19) Tupe totogi he nofo kehe he oti e tivi (Testing Isolation Payment).

Kaeke kua moua mai e fakamooliaga kua moua mooli a koe he gagao koviti poke kua tata lahi atu ke he taha tagata ne moua he gagao nei, kumikumi atu ko e fai tonuhia nakai a koe ke moua e tupe totogi $1,500. Mae falu a fakamaamaaga laulahi hea atu e Coronavirus Hotline he numela 1800 675 398. Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu kehe haau a vagahau motu, peehi e numela nakai (0).

Kaeke kua fai tagata a koe ne kua iloa kua tautaunoa poke tupetupe fakahānoa haana a manamanatuaga, ti hea atu Lifeline he numela 13 11 14 poke Beyond Blue he numela 1800 512 348. Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu ke he haau a vagahau, hea mua e numela 131 450.

Kaeke kua logona hifo e ogoogonoa poke matimatifua he nofo tokotaha, hea atu e coronavirus (COVIS-19) hotline he numela 1800 675 398 ti peehi e numela tolu (3). To matutaki atu e lautolu a koe moe taha tagata gahua lagomatai lalo hifo he Australian Red Cross, ke maeke ia lautolu to matutaki atu a koe ke he falu a tau matakau ne fakahigoa ko e tau local support services.

Pā ihu

Ke he tau tagata oti i Vikitolia ne 12 e tau moui ki luga, tui tumau e pā ihu kua hao mitaki moe malu haau a ihu moe gutu ka fano kehe he kaina, ko lautolu ni ne fai fakaatāaga mai he tau matafakatufono ka ai tui e pā ihu. Fakatai pehē:

 • kaeke kua fai gagao a koe ke tuga e magiho poke heigoa ni ke he tau mata poke gagao kua uka ke fafagu.
 • kaeke ko koe ni tokotaha i loto he motoka moe taha tagata ne nofo ni he taha e kaina mo koe.
 • kaeke koe faofao tino kua mafiti lahi, kae uta agaia ni taha pā ihu ma haau ka fano.

Kamata he matahola 11.59pm, aho 11 Oketopa ke tumau a koe ke tui e pā ihu ne malu haau a ihu moe gutu. Pehe kakano he talahauaga nei, nakai tei maeke ke fakaaoga ni hokoia he pā mata (face shield), holoholo laulahi (bandanas), poke sikafa.

Ha ne fae utakehe fakahaga e tau hatakiaga puipui moe malikiti hake e fakaatā he tau tagata ke o viko, ko e mena haia kua mahuiga lahi ke tui e pā ihu ne malu haau a ihu moe gutu.

Tivi moe nofotaha/nofo-tokotaha

Ka fai fakamailoga gagao kovita (COVID-19) a koe, ti lali ke moua vave taha tiviaga ma haau, ka oti ti liu ki kaina moe nofo ato moua mai e fakakatoatoaaga. Ua fano ke gahua poke finatu ke he fale koloa.

Tau fakamailoga mae gagao kovita putoia ai:

 • Fiva, muli poke kavakava velavela
 • Koho poke mamahi e pona kakia
 • Ku poke otioti e fafagu
 • Hihina e ihu
 • Galo e logonaaga he manogi mahofi poke manui he mena kai

Taute noa nakai fai totogi e tiviaga he gagao kovita mae tau tagata oti. Putoia oti a lautolu nei, lautolu ne nakai fai Medicare card, lautolu ne fenoga evaeva mai he tau motu kehē, tau tagata motu kehē omai pauaki ke gahua mo lautolu fehola mai ke nonofo he motu nai ha kua nakai hagahaga mitaki ha lautolu a motu (asylum seekers).

Kaeke kua fakamooli mai he haau a tiviaga kua moua he gagao kovita (COVID-19),kia

nofotaha i loto he haau a kaina. Mae falu a fakamaamaaga laulahi, kumi atu poke heigoa ke taute kaeke kua liuaki mai haau a tivi moe iloa kua moua a koe he korona vaerusi.

Kaeke kua tata lahi atu a koe ke he taha tagata ne kua moua he gagao kovita (COVID-19), kia nofo-kēhe ke katoa e 14 e aho. Mae falu a fakamaamaaga laulahi, kumi atu poke heigoa ke taute kaeke kua iloa e tagata ne moua he gagao korona vaerusi ne fakatata atu kia koe.

Tau fakaveaga kua tohia ai

Fakamolemole fakaaoga e tau hatakiaga puipui nei kua tohia ai ke he ha tautolu a vagahau motu ti tufatufa atu ke he ha tautolu a tau tagata Niue oti ke he tau meli hila (email), lakau kupega hila (social media), poke heigoa ni falu a puhala ke folafola atu e tau hatakiaga moe tau puipuiaga.

Nofotaha ke puipui e malolo tino

Moua lagomatai

Uufi ihu moe gutu