Tau fakakatoatoaaga he tau hikihiki mae tau hatakiaga puipui

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ke manatu tumau e koe

 • Fakaaoga tumau e kalaie poke pā ihu pauaki ke uufi aki haau a ihu moe gutu ka fano kehe mai he kaina
 • Tumau ke fakavehāmamao 1.5 e mita mai he falu a tagata.
 • Holoholo tumau haau a tau lima.
 • Ka logona e koe kua kamata ke gagao, ti nofo i kaina. Ua fano ke gahua.
 • Fakaaoga e holoholo laupepa (tissue) poke haau a tulilima ke koho poke tihe ki ai.
 • Ka fai fakamailoga gagao kovita (COVID-19) a koe, fano ke moua taha tiviaga ma haau.
 • Taute noa nakai fai totogi e tiviaga he gagao kovita mae tau tagata oti. Putoia oti a lautolu nei, lautolu ne nakai fai Medicare card, lautolu ne fenoga evaeva mai he tau motu kehē, tau tagata motu kehē omai pauaki ke gahua mo lautolu fehola mai ke nonofo he motu nai ha kua nakai hagahaga mitaki ha lautolu a motu (asylum seekers).

He laupepa nei

Tau hatakiaga pupui i Victoria he magaaho nei

Ko e tau fakataitaiaga he tau puhala ke fakamāmā hifo e tau hatakiaga puipui i Victoria ke hoko atu ke he COVID Normal kua tohia i loto he Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening.

Hāhā ai taha e fakatokaaga ma metropolitan Melbourne mo e taha ke lata mo regional Victoria.

To hiki he Chief Health Officer e tau hatakiaga puipui nei kaeke kua fai hikiaga.

Metropolitan Melbourne

Lakaaga Fakamua (First Step) to kamata ai he matahola 11.59pm, 13 Sepetema 2020 ke lata ia mo metropolitan Melbourne.

Mau agaia e tau tulā fafati ke lata moe fakatapu he pō, vahaloto he matahola 9 afiafi ato hoko atu ke he matahola 5 he magaaho pogipogi, koe 4 ni e kakano ke fano kehe mai a koe he kaina:

 • Fano ke fakatau kai poke falu a koloa mahuiga ke lata moe levekiaga he kaina.
 • Faofao tino (ki fafo kae fakamahao ni e numela)
 • Gahua ne fai fakaataaga (permit)
 • Foaki lagomatai, poke ahiahi atu moe fakakia ha koe agaaga he loto fakalofa poke kumi lagomatai ekekafo.

Ke faofao tino mo e fakatau koloa ke lata moe levekiaga he loto kaina, manatu ko e fano ni ki loto he 5 e kilomita mai he haau a kaina.

Kamata he magaaho nei:

 • Fakatapu he matahola 9 afiafi ke hoko atu kehe 5 pogipogi.
 • Maeke a koe ke fano kehe mai he kaina ke faofao ke he 2 e tulā he aho.
 • Fakakaupā mai nī he ua e tagata ne maeke ke feleveia kehe tau fonua i fafo kehe ua e tulā. Nakai la maeke ha tagata ke ahiahi atu haau a kaina.
 • Kaeke ko e tagata nofo tokotaha a koe, poke matua ai fai hoa (single parent) kae nonofo moe tau fanau lalo hifo he 18 e tau moui, fifili taha tagata ke finātu ke ahiahi atu ke he haau a kaina. Ko e tagata ē ni ne maeke ke finatu ke ahiahi he tau magaaho oti. Maeke a koe ke finatu ke he haana a kaina, kae mailoga he magaaho ka fano ai a koe ko e tagata ia ni e tagata lahi he lotokaina he magaaho ka fenoga atu ai a koe.
 • Liu e tau fonua pele he tau fanau hafagi.

Lakaaga Ua (Second Step): to kamata he aho 28 Sepetema 2020 – kaeke kua mau e numela moua foou e gagao kovita (new cases) he vaholoto he 30-50 i metropolitan Melbourne, 14 e aho to hoko atu ke he aho nā kua fakatoka ai, kae lago nī e fekau nei ke he fifiliaga he tau pulotu he faahi malolo tino.

Ko e 4 nī e kakano ke fano kehe he kaina:

 • Fano ke fakatau kai poke falu a koloa mahuiga ke lata moe levekiaga he kaina.
 • Faofao tino (ki fafo kae fakamahao ni e numela)
 • Gahua ne fai fakaataaga (permit)
 • Foaki lagomatai, poke ahiahi atu moe fakakia ha koe agaaga he loto fakalofa poke kumi lagomatai ekekafo.

Ke faofao tino mo e fakatau koloa ke lata moe levekiaga he loto kaina, kae manatu ko e fano ni ki loto he 5 e kilomita mai he haau a kaina.

Kamata he magaaho nei:

 • Fakakaupā mai he 5 nī e tagata mai he 2 e kaina ne maeke ke feleveia ki fafo.
 • Hāha i ai e fakapapahiaga ke lata moe liliu he tau fanau aoga kamata mai he Prep hoko atu ke he Grade 2, VCE/VCAL pihia moe aoga taute pauaki ke lata moe tau fanau ukiuki e tau alaga tino poke nakai hokotia e tau manamanatuaga (specialist school) he kuata ke 4 aki he tau aoga.
 • Liliu e tau fale leveki atu ke he tau fanau ikiiki (childcare) ke hafagi.
 • Liu e laulahi he tau fale gahua ke hafagi.
 • Liu hafagi e tau fonua kakau i fafo (outdoor pools) , pihia foki moe tau tagata lagomatai tau gahua faofao tino, kaupā ke he 2 nī e tagata ke he taha e tagata gahua (personal trainer).
 • Tau fakapotopotoaga tapuakiaga taute ke he tau fonua i fafo, fakakaupā mai ni he 5 e tagata mo e taha e akoako kua maeke.

Lakaaga Tolu (Third Step): kamata mai aho 26 Oketopa 2020 – kaeke ke to hifo ke he 5 e tagata moua foou (new cases) ke lata mo Victoria katoa (state-wide),14 aho to hoko atu ke he aho nā kua fakatoka, kaeke foki kua moua e taliaaga mai he tau pulotu faahi malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • Nakai fai fakatapu moe tau hatakiaga puipui kaeke ke fano kehe mai he kaina poke fiha e mamao ne maeke ke fano ai.
 • Fakakaupā mai he 10 e tagata ne maeke ke tolo auloa ke he ha fonua i fafo.
 • Maeke a koe ke fakaata lima e tagata ke ahiahi atu haau a kaina mai he taha kaina. Ko e tau tagata tokolima ia, koe omai oti nī he taha e kaina.
 • Tau fanau aoga he Grade 3 .ke he Year 10, ligaliga to maeke ke liliu he aoga ka tumau e tokolalo e tau numela foou moe kua talia he tau pulotu faahi malolo tino.
 • Liu hafagi e tau fale koloa pihia foki mo e tau fale taute ulu/hifi ulu.
 • Liu hafagi e tau fale kai moe tau fale inu kofe kae maeke ni ke nonofo i fafo moe fakakaupā mai ni he 10 e tagata he taha e putuputu tagata auloa.
 • Fai fakapapahiaga e liu kamata he tau feua sipote ki fafo mae tau sipote ne nakai maeke ke aamo atu taha. Liu kamata e tau sipote ke lata mo e tau tagata lalo hifo he 18 e tau moui (sipote aamo mo e nakai aamo)

Lakaaga Fakahiku (Last Step): kamata mai he aho 23 Novema 2020 – fano ni ke he tau hataki he public health mo e nakai fai tagata moua foou e moko nei (new cases) 14 e aho to hoko atu ke he aho nā kua fakatoka ai, mo e ko e heigoa ni e taliaaga he tau pulotu mai he faaahi malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • Fakakaupā mai he 50 e tagata ne maeke ke lafi auloa ke he tau fonua i fafo.
 • Maeke ke hoko atu ke he 20 e tagata ke ahiahi atu haau a kaina.
 • Liu hafagi oti e tau fale koloa.
 • Liu hafagifagi e tau fale kai mo e tau fale inu kofe kae fakakaupā mai he 20 e tagata ke nonofo ki loto he fale kai, fakakaupā mai he 50 nī e tagata fakatau he fale kai he taha e magaaho.
 • Maeke e tau feua sipote ke liu kamata, kae tumau ke mailoga ke muitua ke he puipuiaga. Liu kamata oti e tau feua sipote ke lata moe tau tagata oti.
 • Maeke e tau toloaga ke lata moe fakamauhoana poke finolo ke hoko kehe 50 e numela tagata ka fakalataha atu ki ai.
 • Tau tapuakiaga maeke ke liu ke kamata, kae mailoga e veha fa mita pakafa

COVID Normal: ka nakai fai tagata gagao foou kehe 28 e aho he katoatoa, moe nakai fai tagata ne moua agaia he gagao nei ke lata moe maaga laulahi (state-wide), mo e nakai liu tupu foki e gagao ke liu fakatupetupe ke he he falu a matakavi foki i Australia katoa, moe kua talia he tau pulotu malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • To tukutuku hifo poke utakehe falu a hatakiaga puipui kaeke kua hagahaga mitaki ke
 • To fai fakapapahiaga ke lata moe liliu he tau tagata gahua ne fae gahua he tau loto kaina.
 • Nakai fai fakakaupāaga e numela tagata ke lata mo e tau mau hoana poke tau finolo.
 • Nakai fai fakakaupāaga ke lata mo e tau toloaga poko lautolu ka oatu ke ahiahi atu ke he falu a kaina.

Regional Victoria

Lakaaga Tolu: kaeke kua lalo hifo he 5 e tagata foou (new cases) ne kua moua he moko kovita (regional average) moe nakai fai tagata kua moua foou he moko nei kae nakai iloa mahino koe pikitia mai e ifē (regional total) 14 e aho to hoko kehe aho kua fafati ai.

Kamata he matahola 11.59 tuloto po he aho 16 Sepetema 2020 ke lata ia mo e tau maaga i tua i Vikitolia (regional Victoria).

 • Nakai fai fakakaupāaga he tau kakano ke fano kehe mai he kaina poke fiha e mamao ne maeke a koe ke fano ai ke lata moe tau maaga tua i Vikitolia (regional Victoria).
 • Fakakaupā mai he 10 e tagata ne maeke ke tolo auloa ke he ha fonua i fafo.
 • Maeke ke tokolima e tagata ne nonofo oti kehe taha e kaina ke ahiahi atu kehe haau a lotokaina. Fifili nī e koe moe fai taliaaga moe taha magafaoa nā mai he taha e lotokaina kehē, ke fē feleveia aki na mutolu ke he haau a loto kaina poke kaina he magafaoa ia. Mailoga koe magafaoa ne fifili e koe, ko e magafaoa ia ni haau ne kua maeke ke fē kitia aki tumau kae nakai ahiahi atu kehe falu a magafaoa foki he magahala nei ne nonofo agaia ki lalo hifo he tau hatakiaga puipui. Koe tau fanau mukemuke lalo hifo he 12 mahina, nakai totou poke putoia a lautolu kehe numela nei.
 • Liu hafagi e tau fale kai moe tau fale inu kofe kae maeke nī ke nonofo i fafo moe fakakaupā mai ni he 10 e tagata he taha e putuputu tagata auloa.
 • To fai fakapapahi ke lata moe liu kamata he tau feua sipote ki fafo ke lata moe tau tagata lalahi. Liu kamata foki e tau sipote ke lata mo e tau tagata lalo hifo he 18 e tau moui (sipote aamo mo e nakai aamo)

Lakaaga Fakahiku (Last Step): kamata aho 23 Novema 2020 – tatali ke he fakailoaga mai he public health moe nakai fai tagata ne moua foou he kovita (maaga laulahi/statewide) 14 e aho to hoko e aho nei kua fakatoka ai mo e heigoa nī e tau fifiliaga he tau pulotu faahi malolo tino.

Kamata he magaaho nei:

 • Fakakaupā mai he 50 e tagata ne maeke ke lafi auloa ke he tau fonua i fafo.
 • Maeke ke hoko atu ke he 20 e tagata ke ahiahi atu haau a kaina.
 • Liu hafagi oti e tau fale koloa.
 • Liu hafagifagi e tau fale kai mo e tau fale inu kofe kae fakakaupā mai nī he 20 e tagata ke nonofo ki loto he fale kai, fakakaupā mai he 50 nī e tagata fakatau he fale kai he taha e magaaho.
 • Maeke e tau feua sipote ke liu kamata, kae tumau ke mailoga ke muitua ke he tau puipuiaga. Liu kamata oti e tau feua sipote ke lata moe tau tagata oti.
 • Maeke e tau toloaga ke lata moe fakamauhoana poke finolo ke hoko ke he 50 e numela tagata ka fakalataha atu ki ai.
 • Tau tapuakiaga maeke ke liu ke kamata, kae mailoga e hatakiaga fa mita pakafa.

COVID Normal: ka nakai fai tagata ne moua foou (new cases) 28 e aho he mole, moe nakai fai tagata ne moua agaia he gagao nei ke lata moe maaga laulahi (state-wide), mo e nakai fai gagao ne liu tupu ke tupetupe atu ki ai he ha matakavi i Australia katoa.

Kamata he magaaho nei:

 • To tukutuku hifo poke utakehe falu a hatakiaga puipui kaeke kua hagahaga mitaki ke taute pihia.
 • Fai fakapapahiaga ke lata moe liliu he tau tagata gahua ne fae gahua he tau loto kaina.
 • Nakai fai fakakaupāaga e numela tagata ke lata mo e tau mau hoana poke tau finolo.
 • Nakai fai fakakaupāaga ke lata mo e tau toloaga poko lautolu ka oatu ke ahiahi atu haau a kaina.

Tau puhala ke tumau haau a malolo

Nofo viko agaia e gagao kovita (COVID-19) ia tautolu ti mukamuka foki ke pikitia viko. Kau fakalataha ke muitua ke he tau poakiaga, ko e ha tautolu a lagomatai haia ke leveki e tau malolo tino ha tautolu tau magafaoa moe moto tagata katoa.

Hanei e tau puhala mukamuka ne maeke ia koe ke taute ke taofi e puipuiaga malolo:

 • Holoholo tumau aki e vala moli moe vala vai haau a tau lima ke he 20 e sekone.
 • Fakaaoga e holoholo laupepa (tissue) poke haau a tulilima ke koho poke tihe ki ai.
 • Tumau ke fakavehāmamao 1.5 e mita mai he falu a tagata
 • Fakaaoga e kalaie poke pā ihu ke uufi aki haau a ihu moe gutu kaeke kua fano kehe mai a koe he kaina.
 • Fano ke taute haau a tau tiviaga malolo tino.
 • Ka logona e koe kua kamata ke gagao ti nofo i kaina. Ua fano ke ahiahi atu ke he haau a tau magafaoa poke fano ke gahua.
 • Fano ke moua taha tiviaga ka fai fakamailoga gagao a koe, ka oti e tivi ti liu ki kaina moe nofo i kaina ato moua mai e fakakatoatoaaga.

Tau lagomatai fakatokatoka ke moua

Kaeke kua tupetupe a koe ha kua nakai moua ha totogi he magaaho ka nofo ke leo ko e

higoa e fakaotiaga ke lata ia moe haau a tivi, kumikumi atu neke fai tonuhia a koe ke moua e tupe totogi $450 coronavirus (COVID-19) Tupe totogi he nofo kehe he oti e tivi (Testing Isolation Payment).

Kaeke kua moua mai e fakamooliaga kua moua mooli a koe he gagao koviti poke kua tata lahi atu ke he taha tagata ne moua he gagao nei, kumikumi atu ko e fai tonuhia nakai a koe ke moua e tupe totogi $1,500. Mae falu a fakamaamaaga laulahi hea atu e Coronavirus Hotline he numela 1800 675 398. Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu kehe haau a vagahau motu, peehi e numela nakai (0).

Kaeke kua fai tagata a koe ne kua iloa kua tautaunoa poke tupetupe fakahānoa haana a manamanatuaga, ti hea atu Lifeline he numela 13 11 14 poke Beyond Blue he numela 1800 512 348. Ka manako ke moua taha tagata fakaliliu ke he haau a vagahau, hea mua e numela 131 450.

Kaeke kua logona hifo e ogoogonoa poke matimatifua he nofo tokotaha, hea atu e coronavirus (COVIS-19) hotline he numela 1800 675 398 ti peehi e numela tolu (3). To matutaki atu e lautolu a koe moe taha tagata gahua lagomatai lalo hifo he Australian Red Cross, ke maeke ia lautolu to matutaki atu a koe ke he falu a tau matakau ne fakahigoa ko e tau local support services.

 

Uufi ke lata moe ihu moe gutu

Tau tagata oti ne kua 12 e tau moui moe molea, fakaaoga tumau taha kalaie poke pā ihu/gutu ke uufi aki e ihu moe gutu haau ka fano kehe mai he kaina. Koe moua mai la taha fakaataaga he fakatufono ato maeke a koe ke fano noa ai uufi haau a ihu moe gutu. Falu a fakataitai:

 • kaeke kua fai gagao tuga e magiho poke heigoa foki kehe fofoga mata katoa, poke uka ia koe ke fafagu ha ko e falu a gagao kua lauia ki ai
 • kaeke kua fano tokotaha a koe i loto he motoka po ko koe moe taha tagata ne nonofo auloa he kaina
 • kaeke kua taute a koe he tau faofao tino kua mafiti lahi tuga e poitufi, kae mailoga ke uta tumau haau uufi ihu moe gutu ka fano ke faofao tino.

 

Tivi moe nofotaha/nofo-tokotaha

Ka fai fakamailoga gagao kovita (COVID-19) a koe, ti lali ke moua vave taha tiviaga ma haau, ka oti ti liu ki kaina moe nofo ato moua mai e fakakatoatoaaga. Ua fano ke gahua poke finatu ke he fale koloa.

Tau fakamailoga mae gagao kovita putoia ai:

 • Fiva, muli poke kavakava velavela
 • Koho poke mamahi e pona kakia
 • Ku poke otioti e fafagu
 • Hihina e ihu
 • Galo e logonaaga he manogi mahofi poke manui he mena kai

Taute noa nakai fai totogi e tiviaga he gagao kovita mae tau tagata oti. Putoia oti a lautolu nei, lautolu ne nakai fai Medicare card, lautolu ne fenoga evaeva mai he tau motu kehē, tau tagata motu kehē omai pauaki ke gahua mo lautolu fehola mai ke nonofo he motu nai ha kua nakai hagahaga mitaki ha lautolu a motu (asylum seekers).

Kaeke kua fakamooli mai he haau a tiviaga kua moua he gagao kovita (COVID-19),kia

nofotaha i loto he haau a kaina. Mae falu a fakamaamaaga laulahi, kumi atu poke heigoa ke taute kaeke kua liuaki mai haau a tivi moe iloa kua moua a koe he korona vaerusi.

Kaeke kua tata lahi atu a koe ke he taha tagata ne kua moua he gagao kovita (COVID-19), kia nofo-kēhe ke katoa e 14 e aho. Mae falu a fakamaamaaga laulahi, kumi atu poke heigoa ke taute kaeke kua iloa e tagata ne moua he gagao korona vaerusi ne fakatata atu kia koe.

Tau fakaveaga kua tohia ai

Fakamolemole fakaaoga e tau hatakiaga puipui nei kua tohia ai ke he ha tautolu a vagahau motu ti tufatufa atu ke he ha tautolu a tau tagata Niue oti ke he tau meli hila (email), lakau kupega hila (social media), poke heigoa ni falu a puhala ke folafola atu e tau hatakiaga moe tau puipuiaga.

Nofotaha ke puipui e malolo tino

Moua lagomatai

Uufi ihu moe gutu