પ્રતિબંધોમાં ફેરફારનો સારાંશ

જો તેમને ચિંતાજનક લાગતું હોય તો, coronavirus ની હોટલાઇન ૧૮૦૦ ૬૭૫ ૩૯૮ પર ફોન કરો (૨૪ ક્લાક).
જો તમારે દુભાષિયાની જરૂર હોય તો, TIS National ને ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો.
ત્રણ શૂન્ય (૦૦૦)નો ઉપયોગ આપાત કાળમાં જ કરશો.

તમારે શું યાદ રાખવું જોઇએ

 • જ્યારે તમે ઘરની બહાર નીકળો ત્યારે તમારે ચહેરા પર આવરણ પહેરવું જોઇએ.
 • અન્ય લોકોથી ઓછામાં ઓછું દોઢ મીટરનું સુરક્ષિત અંતર રાખો.
 • તમારા હાથ વારંવાર ધુઓ.
 • જો તમને બીમારી જેવું લાગતું હોય, તો ઘરે જ રહો. કામ પર ન જાવ.
 • ઉધરસ કે છીંક ટીશ્યુ અથવા તમારી કોણીમાં ખાઓ
 • જો તમને કોરોનાવાયરસ (COVID-19)ના કોઇ લક્ષણો હોય, તો તમારે તપાસ કરાવવી જોઇએ.
 • કોરોનાવાયરસની તપાસ દરેકને માટે મફત છે. તેમાં મેડીકેર કાર્ડ ના હોય તેવા લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમ કે, વિદેશી મુલાકાતીઓ, પ્રવાસી કામદારો અને આશ્રય ઇચ્છુકો/શરણાર્થી.

આ પાનાં પર

વિક્ટોરિયાના વર્તમાનના પ્રતિબંધ સ્તરો

કોરોનાવાયરસ (COVID-19) રોડમાપ ટુ રી-ઓપનિંગમાં, વિક્ટોરિયામાં પ્રતિબંધો હળવા કરવા અને COVID નોર્મલ (COVID Normal) સુધી પહોંચવા માટેનાં પગલાં નક્કી કરવામાં આવ્યા છે.

એક યોજના મહાનગર મેલબૉન માટે છે અને એક યોજના પ્રાદેશિક વિક્ટોરિયા માટે છે.

જો પરિસ્થિતિ બદલાય તો ચીફ હેલ્થ ઓફિસર (Chief Health Officer) પ્રતિબંધો બદલી શકે છે.

મેલબૉન મહાનગર

બીજું પગલું: ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦થી મહાનગર મેલબોર્નમાં.

૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ સવારે ૫ વાગ્યાથી મહાનગર મેલબોર્નમાં કર્ફ્યું નહિ હોય.

આ ચારમાંથી કોઇ પણ કરણસર તમે ગમે ત્યારે ઘરની બહાર નીકળી શકો છો:

તમારા ઘરમાંથી બહાર જવા માટે ના ફક્ત ચાર કારણો છે:

 • ખાદ્ય સામગ્રી અને બીજી જરૂરી વસ્તુઓની ખરીદી માટે
 • કસરત માટે (ખુલ્લામાં અને મર્યાદિત જગ્યામાં)
 • પરવાનગી આપેલ રોજગાર માટે
 • કોઇની સંભાળ રાખવા, દયનીય કારણોસર અથવા તબીબી સારવાર લેવા

કસરત કરવા અને જરૂરી વસ્તુઓની ખરીદી કરવા માટે તમારે તમારા ઘરથી ૫ કિમીની અંદર જ રહેવું પડશે.

આ સમયથી:

 • બે ઘરના વધુમાં વધુ પાંચ વ્યક્તિઓ એકબીજાને બહાર ખુલ્લામાં મળી શકે છે
 • ચોથા સત્ર દરમ્યાન પ્રેપથી છઠ્ઠા ધોરણ, વીસીઇ/વીઇટી/વીસીએએલ અને વિષેશ જરૂરિયાતવાળા બાળકોની શાળાઓ (સ્પેશિયાલીટી સ્કુલ્સ) તબક્કાવાર રીતે પાછી શરૂ થશે.
 • ચાઇલ્ડકેર ફરી શરૂ થશે.
 • વધુ કાર્યસ્થળો ખુલી શકે છે.
 • બહાર હોય તેવા તરણકુંડો ફરી શરૂ થશે, દર શીખવનાર દીઠ વધુમાં વધુ બે વ્યક્તિઓ સુધીની વ્યક્તિગત તાલીમ
 • વધુમાં વધુ પાંચ વ્યક્તિઓ અને એક ધર્મગુરૂના ખુલ્લા સ્થળ પર ધાર્મિક મેળાવડાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
 • બહાર ખુલ્લી જગ્યામાં લગ્નોમાં પાંચ વ્યક્તિઓની મંજૂરી આપવામાં આવે છે (આમાં દંપતી અને બે સાક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે).
 • જો તમે કાયદેસરના કારણ વિના પ્રાદેશિક વિક્ટોરિયા જશો તો, વિક્ટોરિયાની પોલિસ તમને $૪,૯૫૭ સુધીનો દંડ કરી શકે છે. જો તમે જોડે ના રહેતા હોવ તેવા મિત્રો અને કુટુંબીજનોને, પાંચથી વધુના ટોળામાં બહાર ખુલ્લામાં મળો તો પણ દંડ થઇ શકે છે. સંભાળ રાખવા માટે યોગ્ય કારણ વગર, જો તમારા મિત્રો અને કુટુંબીજનો તમારા ઘરની મુલાકાત લેશે તો પણ તમને દંડ થઇ શકે છે.

ત્રીજું પગલું: જો અગાઉના ૧૪ દિવસમાં (રાજ્ય વ્યાપી) સરેરાશ પાંચથી ઓછા નવા કેસ હશે અને આરોગ્ય નિષ્ણાતો સંમત થશે તો.

આ સમયથી:

 • કોઇ કરફ્યુ નહીં હોય, તમારા ઘરની બહાર જવા માટે અને કેટલા અંતર સુધી મુસાફરી કરી શકો તેના પર કોઈ પ્રતિબંધ નહિં હોય.
 • વધુમાં વધુ ૧૦ વ્યક્તિઓ બહાર ભેગી થઇ શકે છે.
 • બીજા ઘરના વધુમાં વધુ પાંચ વ્યક્તિઓને તમારા ઘરે મુલાકાત માટે આવી શકે છે. તે બધા એક જ ઘરમાંથી આવતાં હોવા જોઇએ.
 • જો આપણે ત્યાં કેસોની સંખ્યા ઓછી હશે અને આરોગ્ય નિષ્ણાતો સંમત થશે તો, કદાચ ધોરણ ૭થી ધોરણ ૧૦ના વિદ્યાર્થીઓ શાળાએ પાછા જઇ શકશે.
 • દુકાનો અને વાળંદો ફરી ખુલશે.
 • રેસ્ટોરાં અને કાફે ખુલ્લામાં બેસવાની વ્યવસ્થા સાથે ફરી ખોલી શકે છે અને દરેક ટોળાંમાં લોકોની સંખ્યા ૧૦ સુધી મર્યાદિત રહેશે.
 • પુખ્ત વયનાઓ માટે ખુલ્લામાં રમાતી સ્પર્શ વગરની રમતો તબક્કાઓમાં ફરી થી શરૂ થશે. ૧૮ વર્ષથી નાની ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટે ખુલ્લી જગ્યામાં રમાતી રમતો ફરીથી શરૂ થશે (સ્પર્શવાળી કે વગરની).

છેલ્લું પગલું: જાહેર આરોગ્યની સલાહને આધિન અને જો અગાઉના ૧૪ દિવસમાં કોઇ નવા કેસ ન થયા હોય અને આરોગ્ય નિષ્ણાતો સંમત થાય તો.

આ સમયથી:

 • વધુમાં વધુ ૫૦ લોકો ખુલ્લા સ્થળે ભેગા થઇ શકે છે.
 • તમે ઘરે વધુમાં વધુ ૨૦ મુલાકાતીઓને બોલવી શકશો.
 • બધી દુકાનો ખુલી છે.
 • રેસ્ટોરાં અને કાફે ૨૦ વ્યક્તિઓનાં ટોળાંની મર્યાદામાં અંદર બેસાડવાની ક્ષમતા સાથે અને ૫૦ ગ્રાહકોની મર્યાદા સાથે શરૂ થઇ શકે છે.
 • સલામતીના પગલાંને આધિન, રમતગમતો ફરી શરૂ થઇ શકે છે. સંપર્કમાં આવવાની રમતો દરેક વય માટે શરૂ થશે.
 • લગ્નો અને મરણોત્તર વિધિઓમાં વધુમાં વધુ ૫૦ લોકો હાજરી આપી શકે છે.
 • ચાર ચોરસ મીટરના નિયમને આધિન જાહેર ધાર્મિક પૂજનો ફરી શરૂ થશે.

COVID Normal: જો ૨૮ દિવસો સુધી એક પણ નવો કેસ ન થાય અને (આખા રાજ્યમાં) એક પણ સક્રિય કિસ્સો ન હોય અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોઇ ચિંતાજનક ફેલાવો ન હોય અને આરોગ્ય નિષ્ણાતો સંમત થશે તો.

આ સમયથી:

 • સલામતીની શરતોને આધીન પ્રતિબંધો હળવા કરવામાં આવશે અથવા ઉઠાવી લેવામાં આવશે.
 • જે લોકો ઘરેથી કામ કરી રહ્યા છે, તેમને તબક્કાઓમાં કામના સ્થળેથી કામ શરૂ કરવામાં આવશે.
 • લગ્નો અને મરણોત્તર વિધિમાં કોઇ મર્યાદા નહિં હોય.
 • ઘરે ભેગા થવા કે મુલાકાતીઓ આવવા દેવામાં કોઇ મર્યાદા નહિં હોય.

પ્રાદેશિક વિક્ટોરિયા

ત્રીજું પગલું:

૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ રાતના ૧૧.૫૯ વાગ્યાથી પ્રાદેશિક વિક્ટોરિયામાં:

 • પ્રાદેશિક વિક્ટોરિયામાં ઘરમાંથી બહાર નીકળવાના કારણો અથવા મુસાફરી કરવાનાં અંતર પર કોઇ નિયંત્રણો નથી.
 • ખુલ્લી જગ્યામાં વધુમાં વધુ ૧૦ લોકો ભેગા થઇ શકે છે.
 • બીજા ઘરમાંથી વધુમાં વધુ પાંચ વ્યક્તિઓ તમારા ઘરે મુલાકાતે આવી શકે છે. બધા જ મુલાકાતીઓ એક જ ઘરમાંથી હોવા જોઇએ. આ પ્રતિબંધો દરમ્યાન તમારી મુલાકાત લઇ શકે તેવું ફક્ત એક જ ઘરનાં મુલાકાતીઓ તમે પસંદ કરી શકો છો. ૧૨ મહિનાથી નાની ઉંમરના બાળકોને, આ પાંચ વ્યક્તિઓમાં ગણવામાં આવતા નથી.
 • રેસ્ટોરાં અને કાફે ખુલ્લી જગ્યામાં બેસવાની વ્યવસ્થા સાથે ૧૦ લોકોનાં ટોળાંની મર્યાદા સાથે ખુલી શકે છે.
 • પુખ્ત વયના લોકો માટેની ખુલ્લી જગ્યામાં રમાતી સંપર્ક વગરની રમતો તબક્કાઓમાં ખુલશે. ૧૮ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિઓ માટેની ખુલ્લી જગ્યામાં રમાતી રમતો ફરી શરૂ થશે (સંપર્કવાળી કે વગરની).

છેલ્લું પગલું: જાહેર આરોગ્યની સલાહને આધિન અને જો અગાઉના ૧૪ દિવસોમાં (રાજ્યવ્યાપી) એક પણ નવો કેસ ન હોય તો અને આરોગ્ય નિષ્ણતોની સલાહને આધીન.

આ સમયથી:

 • ખુલ્લી જગ્યામાં વધુમાં વધુ ૫૦ વ્યક્તિઓ ભેગા થઇ શકે છે.
 • તમે તમારા ઘરે વધુમાં વધુ ૨૦ મુલાકાતીઓ બોલાવી શકો.
 • બધી દુકાનો ખુલી છે.
 • રેસ્ટોરાં અને કાફે અંદર ૨૦ વ્યક્તિઓને બેસવાની સુવિધા અને કુલ ૫૦ ગ્રાહકોની મર્યાદા સાથે ખુલી શકશે.
 • સલામતીનાં પગલાંને આધીન રમતગમતો શરૂ થઇ શકશે. દરેક વયનાઓ માટે સંપર્કવાળી રમતો ફરી શરૂ થશે.
 • લગ્નો અને મરણોત્તર વિધિઓમાં વધુમાં વધુ ૫૦ વ્યક્તિઓ હાજરી આપી શકશે.
 • ચાર ચોરસ મીટરના નિયમને આધીન રહીને જાહેર ધાર્મિક પૂજનો ફરીથી શરૂ થશે.

COVID Normal: જો ૨૮ દિવસો સુધી એક પણ નવો કેસ ન થાય અને (આખા રાજ્યમાં) એક પણ સક્રિય કિસ્સો ન હોય અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોઇ ચિંતાજનક ફેલાવો ન હોય અને આરોગ્ય નિષ્ણાતો સંમત થશે તો.

આ સમયથી:

 • સલામતીની શરતોને આધીન પ્રતિબંધો હળવા કરવામાં અથવા ઊઠાવી લેવામાં આવશે.
 • જે લોકો ઘરેથી કામ કરે છે તેમના માટે તબક્કાઓમાં કાર્યસ્થળે કામ પાછું શરૂ થશે.
 • લગ્નો અને મરણોત્તરવિધિઓ પર કોઇ મર્યાદા નહિં.
 • ઘરે ભેગા થવા પર અથવા મુલાકાતીઓ પર કોઇ મર્યાદા નહિં.

સલામત અને સ્વસ્થ કેવી રીતે રહેવું

કોરોનાવાયરસ (COVID-19) હજુ આપણી સાથે છે અને તે ઝડપથી ફેલાઇ શકે છે. આપણા પરિવારોને અને સમુદાયોને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરવા માટે આપણે બધાએ ભાગ ભજવવો પડશે.

સુરક્ષિત રહેવા માટે તમે કરી શકો તેવી સરળ બાબતો અહિં આપવામાં આવી છે:

 • ઓછામાં ઓછી ૨૦ સેકન્ડ સુધી તમારા હાથ સાબુ અને પાણીથી ધુઓ.
 • ઉઘરસ અને છીંક એક ટીશ્યું અથવા તમારી કોણીમાં ખાવી.
 • અન્ય લોકોથી ઓછામાં ઓછું દોઢ મીટરનું સલામત અંતર રાખો.
 • તમારે ઘરની બહાર નીકળવું પડે તો મોઢાં અને નાક પર ચહેરા પરનું આવરણ પહેરો.
 • તમારી તબીબી મુલાકાતો માટે જાઓ.
 • જો તમે બિમાર હોવ તો, ઘરે રહો. કુટુંબીજનોની મુલાકાત ન લો અથવા કામ પર ન જશો.
 • જો તમને કોઇ લક્ષણો જણાય તો તપાસ કરાવો અને પછી સીધા ઘરે જશો.

સહાય ઉપલબ્ધ છે

જો તમને તમારી તપાસનું પરિણામ આવતાં સુધીમાં આવક ગુમાવવાની ચિંતા હોય તો, તમે $૪૫૦નું એક કોરોનાવાયરસ (COVID-19) ટેસ્ટ આઇસોલેશન પેમેન્ટ (Test Isolation Payment) ભથ્થું મેળવવાને પાત્ર હોય શકો છો.

જો તમારું પરિણામ હકારાત્મક આવે અથવા તમે પુષ્ટિ થયેલ કિસ્સાના નજીકનાં સંપર્કમાં આવ્યા હોવ તો, તમે $૧૫૦૦ નું એક ભથ્થું મેળવવાને પાત્ર હોય શકો છો. વધુ માહિતી માટે કોરોનોવાયરસ હોટલાઇનને ૧૮૦૦ ૬૭૫ ૩૯૮ પર ફોન કરો. જો તમારે દુભાષિયાની જરૂર હોય તો, શુન્ય (૦) દબાવશો.

જો તમે અથવા તમે ઓળખતા હોવ તેવું કોઇ ઉત્સુક અથવા ચિંતીતી હોવ તો, Lifelineને ૧૩ ૧૧ ૧૪ અથવા Beyond Blueને ૧૮૦૦ ૫૧૨ ૩૪૮ પર ફોન કરો. જો તમારે દુભાષિયાની જરૂર હોય તો, પહેલાં ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો.

જો તમે એકલતા અનુભવતા હોવ તો, કોરોનાવાયરસ (COVID-19) હોટલાઇનને ૧૮૦૦ ૬૭૫ ૩૯૮ પર ફોન કરી (૩) દબાવી શકો છો. Australian Red Cross માંથી એક સ્વયંસેવક સાથે તમને જોડી આપવામાં આવશે, જે તમારા સ્થાનિક સહાય સેવાઓ સાથે તમારો સંપર્ક કરી આપશે.

ચહેરા પરનું આવરણ

૧૨ વર્ષ કે તેથી વધુ વયના વિક્ટોરિયાના દરેક રહેવાસીએ, ઘરની બહાર નીકળે ત્યારે મોઢાં અને નાક પર આવરણ પહેરવું જોઇએ, સિવાય કે તેમન કરવાનું તેમની પાસે કાયદાકીય કારણ હોય. ઉદાહરણ તરીકે:

 • જો તમને તમારા ચહેરા પર ત્વચાનો ગંભીર રોગ અથવા શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવા જેવી તબીબી સ્થિતિ હોય
 • જો તમે ગાડીમાં એકલા અથવા તમારા જ ઘરમાં રહેતી વ્યક્તિ સાથે છો
 • જો તમે કઠોર કસરત કરી રહ્યા છો, પરંતુ તો પણ મોઢાં અને નાકનું આવરણ જોડે રાખવું પડશે.
 • ૧૧ ઑક્ટોબર રાતના ૧૧.૫૯ વાગ્યાથી તમારે નાક અને મોંને ઢાંકે તેવું ચહેરાનું આવરણ અથવા માસ્ક પહેરવું પડશે. તમે ફક્ત ચહેરાનું કવચ (ફેસ શીલ્ડ) પહેરી શકશો નહિં.

 

તપાસ અને અલગ રહેવું

જો તમને કોરોનાવાયરસ (COVID-19) કોઇ લક્ષણો જણાતાં હોય તો, તમારે તપાસ કરાવવી જોઇએ અને તમારું પરિણામ ન આવે ત્યાં સુધી ઘરે જ રહેવું જોઇએ. કામ પર કે દુકાનો પર ના જશો.

કોરોનાવાયરસના લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • તાવ, ઠંડી લાગવી અથવા પરસેવો થવો
 • ઉઘરસ કે ગળામાં દુખાવો
 • શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
 • નાકમાંથી પાણી નીકળવું
 • સ્વાદ અથવા ગંધની ભાવના ગુમાવવી

કોરોનાવાયરસ (COVID-19)ની તપાસ દરેકને માટે મફત છે. તેમાં મેડીકેર કાર્ડ ન હોય તેવા લોકોનો જેમ કે, વિદેશી પ્રવાસીઓ, પ્રવાસી કામદારો અને આશ્રય ઇચ્છુકોનો સમાવેશ થાય છે.

જો તમારું કોરોનાવાયરસ (COVID-19)ની તપાસનું પરિણામ હકારાત્મક આવે તો, તમારે તમારા ઘરમાં બધાથી અલગ રહેવું જોઇએ. વધુ માહિતી માટે "તમારી કોરોનાવાયરસ (COVID-19)ની તપાસ હકારાત્મક આવે તો શું કરવું" (Word) જોશો.

જો તમે કોરોનાવાયરસ (COVID-19) થયું હોય તેવા કોઇના નજીકનાં સંપર્કમાં આવો તો તમારે જાતે ૧૪ દિવસ બધાથી અલગ રહેવું જોઇએ. વધુ માહિતી માટે "જો તમે કોરોનાવાયરસ (COVID-19) થયું હોય તેવા કોઇના નજીકનાં સંપર્કમાં આવો તો શું કરવું (Word) " જોશો.

સંસાધનો

કૃપા કરીને નીચેની સામગ્રીનો ઉપયોગ કરો અને તેને ઇમેઇલ, સોશિયલ મીડિયા અથવા અન્ય કમ્યુનિટી નેટવર્ક દ્વારા તમારા સમુદાયમાં વહેંચો.

તપાસ અને અળગાપણું (અન્યોથી અલગ રહેવું)

સલામત રહો

મદદ મેળવો

ચહેરા પરનું આવરણ