Πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές σχετικά με την εξάπλωση της ασθένειας coronavirus (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Εσύ πρέπει να μείνεις σπίτι. Έτσι θα σωθούν ζωές.
Εάν ανησυχείτε, καλέστε την γραμμή βοήθειας για τον κορωνοϊό στο 1800 675 398 (24 ώρες).
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την TIS National στο 131 450.
Παρακαλούμε να καλείτε τα Τρία Μηδενικά (000) μόνο για έκτακτα περιστατικά.