Coronavirus (COVID-19) معلومات، اطلاعات تازه، و مشوره در مورد شیوع ویروس کرونا .
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).
ن صفحه (On this page)

اگر تشویش دارید، با نمبر تلفون 398 675 1800 (24 ساعت)  لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با نمبر 450 131 با TIS National   تماس بگیرید.
لطفاً  (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

What you must remember

وارد که شما باید به یاد داشته باشید

 • اگر شما علایم ویروس کرونا (coronavirus) را دارید، خود را معاینه کنید.
 • اگر شما احساس مریضی میکنید، خانه بمانید. به دیدن خانواده و کار کردن نروید.
 • دستهایتان را بشوئید، در دستمال قاغذی یا آرنج تان عطسه و سرفه نمائید، و از کسانیکه شما با آنها زندگی نمیکنید ۱.۵ متر فاصله داشته باشید.
 • شما باید از خانه کار کردن را ادامه دهید اگر میتوانید.
 • اگر شرایط فرق کند در آنصورت رئیس عمومی صحت عامه (Chief Health Officer) میتواند محدودیت ها را تغیر دهد.ا

Latest restrictions in Victoria

محدودیت های اخیر در ایالت ویکتوریا

محدودیت های اخیر در ایالت ویکتوریا

از ۲ جولای، در بعضی مناطق ویکتوریا محدودیت های متفاوت تطبیق میشوند.

محدودیت های سر تاسری در ایالت ویکتوریا

از ۲ جولای:

 • مراکز خرید وفروش و بازارهای روباز باید تعداد مشتریان را محدود سازند.
 • کسانیکه بیرون از ساحات محدود زندگی میکنند تنها میتوانند به این نواحی به اساس چهار دلایل بروند:

۱. برای خرید مواد غذایی و دیگر لوازم ضروری

۲. برای مراقبت کردن، برای دلایل دلسوزانه و یا برای تداوی

۳. برای ورزش کردن در بیرون

۴. برای کار و تحصیل، اگر از خانه کار و تحصیل نمیتوانید بکنید

محدودیت های ۲۲ جون (ذیلاً) هنوز قابل تطبیق اند در سرتاسر ویکتوریا. علاوه بر آن:

نواحی محدود شده

از ۲ جولای، محدودیت های مرحله ۳ خانه بمانید (Stage 3 Stay at Home) در نواحی ذیل تطبیق میشوند:

 • Keilor Downs, Keilor Lodge, Taylors Lakes, Watergardens - 3038 -
 • Albanvale, Kealba, Kings Park, St Albans - 3021 -
 • Brooklyn, Kingsville, Maidstone, Tottenham, West Footscray - 3012 -
 • Airport West, Keilor Park, Niddrie, Niddrie North - 3042 -
 • Craigieburn, Donnybrook, Mickleham, Roxburgh Park, Kalkallo - 3064 -
 • Broadmeadows, Dallas, Jacana - 3047 -
 • Fawkner - 3060 -
 • Ascot Vale, Highpoint City, Maribyrnong, Travancore - 3032 -
 • Glenroy, Hadfield, Oak Park – 3046 -
 • Brunswick South, Brunswick West, Moonee Vale, Moreland West – 3055 -

and from 5 July

 • Kensington, Flemington - 3031
 • North Melbourne, Hotham Hill - 3051

از ۲ جولای، اگر شما در یکی از این جاها زندگی میکنید، سپس تنها چهار دلایل وجود دارند که از خانه بیرون بروید:

۱. برای خرید مواد غذایی و دیگر لوازم ضروری

۲. مراقبت کردن، دلایل دلسوزانه و یا تداوی کردن

۳. برای ورزش کردن (ورزش بیرون، که تنها الی یک نفر دیگر و یا عضو خانواده تان باشد)

۴. کار و یا تحصیل، اگر شما نمیتوانید از خانه کار و یا تحصیل بکنید.

شما نمیتوانید در خانه تان مهمان داشته باشید و یا به دیدن دیگرا بروید الی اینکه برای مراقبت و دلایل دلسوزانه باشد. شما نمیتوانید سفر نمائید مگر اینکه یکی از این چهار دلایل که قبلاً واضح گردیده اند باشد.

محدودیت بالای فعالیت ها و محلات در این نواحی تطبیق میشوند:

 • رستوران ها و کَفی ها تنها غذا را که مشتریا با خود میبرند داده میتوانند و به خانه ها رسانده میتوانند.
 • پب ها، بار ها و کلب ها بسته میباشند، مگر اینکه غذا و یا الکهول را طور صرف کنند که مشتریان با خود ببرند
 • خدمات زیبایی و مراقبت شخصی باید بند باشند، به استثناء آرایشگاه ها و سلمانی ها ها و اصلاح کننده گان مو
 • کتابخانه ها، مراکز اجتماعی، مراکز سپورتی و اقامتگاه های رخصتی بند میباشند
 • گالری ها، میوزیم ها، جاهای تاریخی، باغ های وحش، پارک های تفریحی بیرونی و محلات بازی های آنلاین، مراکز بازی، سینما های داخل تعمیر یا آنهایکه موتر داخل میشود، محلات کنسرت، تیاتر، ادیتوریم، میدان های مسابقات، ستیدیوم ها، کاسینو ها و بازی ها بند میباشند
 • محلات ورزشی چه در داخل چه در بیرون باشند به شمول کلب های پرورش اندام (جم)، محلات تربیت بدنی و حوض های آب بازی بسته میباشند. تربیت های ورزشی منفرد بیرونی اجازه دارند که حدود آن الی دو نفر جمع مربی میشوند اجازه دارند.
 • عروسی ها الی پنج نفر محدود میباشند ( عروس و داماد،‌ دو نفر شاهد و عقد بسته کننده)
 • جنازه ها الی ۱۰ نفر عزادار جمع کسانیکه برای اداء جنازه نیاز اند محدود میباشند
 • عروسی ها و جنازه ها که در خانه های شخصی صورت میگیرند به تعداد افراد خانواده محدود میباشند،‌ جمع کسانیکه برای اجراء نمودن مراسم ضروری میباشند.

مراسم مذهبی و عبادت تنها از طریق انترنت (آنلاین) نشر گردیده میتواند.

شاگردان میتوانند به مکتب بروند وقتیکه سمستر ۳ آغاز گردد.

اگر شما در یکی از نواحی که محدود میباشند زندگی میکنید و فعلاً به رخصتی (تفریح) رفته اید شما میتوانید به رخصتی هایتان ادامه دهید.

سهم گیری جامعه در COVID-19 و ازدیاد معاینات در ناحیه ها

در نواحی که ویروس کرونا انتشار بیشتر کرده است، ما به خانه های مردم میاییم تا برایشان معلومات بدهیم و آنها را معاینه نماییم.

این معلومات شامل این است که برای مردم رهنمایی شود که کجا خود را معاینه کرده میتوانند و چطور میتوانند کمک های مالی و غیره را بدست بیاورند هنگامیکه خود را تنها یا قرنطین مینمایند.

اگر در ساحه شما کسانیکه به خانه های مردم میایند باشند برای شما پیام کتبی (میسیج) میاید.

اگر شما نیاز به ترجمان داشته باشید که همرای کسانیکه به خانه ها میایند حرف بزنید،‌ به TIS National به شماره ۱۳۱۴۵۰ زنگ بزنید.

موتر های سیار معاینه، معاینه های که توسط کِت ها درخانه انجام میشوند و معاینات لعاب در این نواحی قابل دسترس میباشند.

Current restrictions – unless you are in a restricted postcode

محدودیت های فعلی – مگر اینکه شما در نواحی محدود باشید

 • دستهایتان را بشوئید، هنگامیکه سرفه و یا عطسه میزنید دهن و بینی تان را بپوشانید، و فاصله مسؤن ۱.۵ متر را از مردم نگهدارید.
 • اگر احساس مریضی میکنید، خانه بمانید. به دیدن فامیل و یا به کار نروید.
 • اگر شما علایم ویروس کرونا (coronavirus) داشته باشید، شما باید خود را معاینه نمائید.
 • شما باید از خانه کار کردن را ادامه بدهید، اگر میتوانید.
 • اگر شما باز هم به دیدن فامیل و یا دوستان بروید، شما باید فاصله را مراعات کنید – دست (قول) ندهید و بغل کشی نکنید. این در راستای حفاظت جان افراد که شما دوستشان دارید کمک خواهم کرد.
 • اگر شرایط فرق میکند در آن صورت رئیس عمومی صحت عامهChief Health Officer) ) میتواند محدودیت ها

از آغاز روز یکشنبه، مؤرخ ۲۱ جون ۲۰۲۰ ساعت ۱۱:۵۹ شب، بعضی از محدودیت ها تغیر نموده اند. بعضی از محدودیت هایکه قبلاً اعلام گردیده بود به تعویق افتیده و یا هم تغیر نموده تا تعداد افراد که گرد هم میتوانند بیایند کمتر گردند. این تغیر بخاطر بوجود آمده است که تعداد قضایای ویروس کرونا (coronavirus) در ویکتوریا بیشتر گردیده اند.

از ۲۲ جون، بیشتر از ۵ نفر نمیتوانند:

 • به خانه تان در عین وقت بیایند.

از ۲۲ جون، الی۱۰ نفر میتوانند:

 • در جاهای عامه چه در داخل و چه در بیرون گرد هم بیایند.

از ۲۲ جون، الی ۲۰ نفر میتوانند:

 • به رستوران، کَفی، پب و یا بار بروند که بیشتر از ۲۰ نفر در یک اطاق نباشند. الکهول را میتوان بدون غذا نیز صرف نمود، مگر مشتریان باید به چوکی نشسته باشند. حد اکثر یک گروه ۱۰ نفر میباشد.
 • ورزش و سپورت کنند در داخل یا بیرون. به مراکز ورزشی بروند،‌ به شمول کلپ های پرورش اندام و حوض های آب بازی. برای فعالیت های گروهی صنوف الی ۱۰ نفر محدود میباشند.
 • به محلات عبادت و یا مراسم کوچک مزهبی بروند، به اضافه افراد که آن محفل را برگزار میکنند.
 • به سالون های زیبایی یا آب گرم، موی پاک کردن، پاک کردن ناخن ها، خالکوبی (تتو) و سالون های مساژ بروند.
 • مراسم عروسی بروند که عقد بسته کننده و شاه و عروس به اضافه باشند. اگر مراسم در خانه شخصی برگزار میگردد، حد اکثر مهمانان باید ۵ باشند و عقد بسته کننده اضافه میباشد.
 • به مراکز کلتوری و اجتماعی، کتابخانه و کلب های اجتماعی بروند.
 • در هر جایکه در داخل تعمیر باشد مانند گالری، موزیم، سینما، تیاتر، جاهای تاریخی، پارک های تفریحی بیرونی و یا باغ وحش. برای ساحات بیرونی، در هر چهار متر مربع یک نفر اجازه دارد.
 • سفر کنند، به شمول جاهای که قبلاً ریزرف گردیده اند و یا هم پکنیک باشد البته در داخل ویکتوریا.

الی ۵۰ نفر میتوانند به مراسم جنازه (در داخل و یا بیرون) بروند، به اضافه کسیکه جنازه را میخواند و اشخاص دیگر که برای ترتیبات جنازه نیاز هستند. اگر جنازه در داخل خانه شخصی صورت میگیرد، حد اکثر ۵ عزا دار میتوانند شرکت کنند.

ورزش و جامعه: تربیت ورزشی که تماس بدنی دارد و یا مقابله ها برای افراد که سن شان به ۱۸ رسیده یا کمتر باشد میتوان ادامه داشته باشد. مقابله های ورزشی که در آن تماس بدنی نباشد برای افراد شامل تمام سنین میتوان ادامه داشته باشد

به یاد داشته باشید که باید مواظب باشید، خود را محافظت کنید و از قضاوت درست کار بیگیرید. اگر میتوانید از خانه کار نمائید، سپس باید از خانه کار نمائید. بیرون رفتن خویش را محدود به ضرورت نمائید.

برای کاریگران مستحق که اهالی ویکتوریا هستند و به بیماری ویروس کرونا (coronavirus) مبتلا شده اند و یا هم با بیماران که به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا هستند از نزدیک تماس گرفته باشند مبلغ ۱۵۰۰ دالر تنها یکبار در دسترس میباشد. برای معلومات بیشتر به شماره مخصوص کمکی ویروس کرونا (coronavirus) ۱۸۰۰۶۷۵۳۹۸ به طور ۲۴ ساعته تماس بیگیرید. اگر شما نیاز به ترجمان داشته باشید، به TIS National  به شماره ۱۳۱۴۵۰ زنگ بزنید.

Resources

منابع

لطفاً مواد ذیل را استفاده نموده و با جامعه خویش از طریق ایمیل، مطبوعات اجتماعی و یا شبکه های دیگر اجتماعی شریک نمائید.