Informacije, najnovije vijesti, i savjeti o izbijanju coronavirus (COVID-19).
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

Morate ostati kod kuće. To će spasiti živote.
Ako vas što zabrinjava, pozovite dežurnu telefonsku službu za coronavirus 1800 675 398 (24 sata).
Ako trebate tumača, pozovite TIS National na 131 450.
Tri nule (000) zovite samo u hitnom slučaju!