Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).
I runga i teia kapi (On this page)

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

'Ea'a tā'au ka 'akama'ara (What you must remember)

  • Mē e au 'akairo tō'ou nō te coronavirus, 'aere kia 'ākara 'ia koe.
  • Mē e maki koe, no'o ki te kāinga. 'Auraka e 'ātoro i te kōpū tangata mē kore e 'aere ki te 'anga'anga
  • 'Ōrei i tō'ou rima, mare mē kore mare ti'e ki roto i te 'ōrei peapa me kore i tō'ou po'o rima, ma te no'o mamao mei te 1.5 mētera mei tēta'i uātu tangata kāre koe e no'o kāpiti ana.
  • E 'anga'anga uātu rai mei te kāinga mē ka rauka iākoe.
  • Ka rauka i te 'Akatere Ma'ata o te Tu'anga Rapakau Maki (Chief Health Officer) i te tauī i te au ture mē tauī te tūranga.
Four reasons to leave home
Four reasons to leave home - Cook Island Maori

Te au tu’anga tauturu (Resources)

Kia tika, ta’anga’anga i te au tu’anga tata’anga i raro nei, e ma te akaari atu i te reira, ki toou iti tangata na roto i ta’au i-mere, te au tu’anga apai’anga nuti, me kare ra, na roto i te au putuputu’anga, apai’anga nuti a te iti tangata.