’Akapapa’anga poto no te au arairai’anga

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Ta’au ka anoano ia kia ’akama’ara

 • Ka anoano ia koe kia tapoki i to’ou va’a me akaruke koe i te ngutuare.
 • Aka’mamao mei tetai au tangata ke, e 1.5 mita te mamao
 • Tāma putuputu i to’ou rima.
 • Me e makimaki to’ou, no’o ki te ngutuare.
 • Mare me kare mare ti’e ki roto i te peapa paruparu, me kore ki roto i to’ou poro rima.
 • Me e au akairo maki coronavirus (COVID-19) to’ou, aere kia akara ia koe.
 • Kare e tutaki’anga kia akara ia koe no te maki coronavirus. Kapiti ia teia ki te au tangata kare e kāti Medicare mei te au manu’iri no va’o ake i te basileia, te au tangata ’anga’anga moni e ratou e kimi ora mai nei ki konei.

I runga i teia kapi

Te au arairai’anga o Vikitoria e vai nei

Kua akano’o ia te pārani no te ’akamāma i te au arairai’anga e te au taka’inga no Vikitoria kia tae ki te turanga tei akataka ia e ko te COVID Normal, i roto i te māpu Coronavirus (COVID-19) no te akatuera akaou’anga.

E ’okota’i parani no te au akataka’anga oire metropolitan Melbourne, e ’okota’i no te au akataka’anga oire regional Victoria.

Ka rauka i te Opita Maata o te Rapakau Maki (Chief Health Officer) i te akatuke i teia au arairai’anga mei te mea ka taui te turanga.

Akataka’anga au oire Metropolitan Melbourne

Takainga Rua: mei te ra 28 no Tepetema 2020 ki roto i te au akataka’anga oire. Kare e raui anga akaou ki roto i te au akataka’anga oire metropolitan Melbourne mei te ora rima i te popongi o te ra 28 no Tepetema 2020.

Ka rauka ia koe i te akaruke i te ngutuare no tetai o teia au tumu’anga e a:

 • Aere’anga ki te toa me kare no te au apinga puapinga
 • Akaetaeta uaua (ki vao, ma te au akakotinga’anga)
 • ’Anga’anga te ka tika ia
 • Akono’anga i tetai ke, no te au tumu’anga puma’ana e me kare ra i te kimi tauturu no te pae rapakau maki.

No te akaetaeta uaua e te aere’anga ki te toa no te au apinga puapinga, ka anoano ia koe kia no’o ki rotopu ua i te vaito’anga 5 kilometera te mamao mei to’ou ngutuare.

Mei teia tuatau:

 • Ka tika ia ki te toko 5 au tangata mei tetai nga ngutuare e 2 kia kite tetai ki tetai, i va’o.
 • E au akatakataka’anga tetai no te ’oki akaou’anga ki te apii no te au tamariki mei te Potiki ki te(pupu ono), VCE/VET/VCAL, ma te au apii tei kapiki ia e ko te specialist schools i roto i te a o te Tau koia te Term a.
 • Tu’era akaou’anga o te au ngai tiaki tamariki koia te childcare.
 • Tu’era akaou’anga o te au ma’ata’anga ngai ’anga’anga moni.
 • Tu’era akaou’anga o te au ngai kau’anga i va’o koia te outdoor pools, te au tereni’anga no e 2 nga tangata ki te okotai tangata tereni.
 • Ka tika ia e 5 au tangata ki te okotai tangata Orometua no te rave’anga i te au akakoro’anga irinaki ki va’o.
 • Ka tika ia te au akaipoipo’anga ki vao, taeria ki te toko rima au tangata (tei roto i teia te nga tangata no raua te akakoro’anga ma tetai toko rua tangata kite koia te witnesses).
 • Ka rauka i te Akava o Vikitoria i te oronga i te akautunga taeria atu ki te $4,957 me tere atu koe ki te au akataka’anga oire regional Victoria ma te kore e tumu’anga tau i raro i te ture. Ka rauka katoa kia akautunga ia koe mei te mea e aravei koe i to’ou au taeake ma te kopu tangata e kare kotou e no’o kapiti ana, me kare e au pupu tangata tere atu i te toko rima i va’o. Ka rauka kia akautunga ia koe me e au taeake ma te kopu tangata tetai tei atoro atu i to’ou ngutuare ma te kare e tumu’anga tau, mei te akono’anga it tetai ke.

Taka’inga Toru: mei te mea e iti mai i te rima au tupu’anga ou mei teia maki (pini ake teia tu’anga enua) i roto i te tai ngauru ma a ra (pini ake teia tu’anga enua), e me ka ariki te au tangata kite o te pae rapakau maki.

Mei teia tuatau:

 • Kare e raui’anga, kare e arai’anga no te akaruke i te ngutuare, ma te mamao o te area no te teretere’anga.
 • Ka tika ia ki te 10 au tangata ka rauka kia putuputu ki va’o.
 • Ka tika ia ki te toko 5 au manu’iri ki to’ou ngutuare mei tetai ngutuare mai. Inara mei te ngutuare okotai mai te reira au numero tangata.
 • Penei ka rauka i te au tamariki o te au Pupu itu ki te Mataiti tai ngauru i te oki akaou kite apii mei te mea e ’aka’aka te numero o te au tangata maki e kua ariki te au tangata kite o te pae rapakau maki.
 • Tuera akaou’anga o te au toa e te ngai pakoti rouru.
 • Tuera anga o te au are kai e te kapu vai vera koia te restaurants ma te au cafes no te au tangata kia no’o ki raro i va’o, akakotinga anga pupu tangata ki te 10.
 • Akataka’anga no te au tipoti a te au tangata mama’ata kare e amiri’anga kia rave ia te reira ki va’o. Ka rave akaou ia te au tipoti ki va’o no te au tangata i raro ake i te 18 mataiti (amiri ma te kare e amiri’anga) koia te contact e te non-contact.

Taka’inga Openga: kia tau ki te au akaitekite’anga mei te au tangata kite o te pae rapakau maki e me kare e au tupu’anga ou i te tai ngauru ma a ra o mua atu ana e kua ariki te au tanagata kite o te pae rapakau maki.

Mei teia tuatau:

 • Ka tika ia ki te 50 tangata ka rauka i te putuputu ki va’o.
 • Ka tika ia ki te 20 au manu’iri ta’au ka ariki ki to’ou ngutuare.
 • Tu’era akaou te au toa katoatoa.
 • Ka tika ia te au are kai ma te vai vera kia tu’era, ki te akakotinga anga ra o te 20 au numero anga tangata kia no’o ki raro i roto, e te akakotinga ki te 50 tangata te katoa anga te ka tika ia kia putuputu ki reira.
 • Ka rauka te rave akaou i te au tipoti, kia tau ki te au akono’anga tau meitaki tikai. Ka rave akaou ia te au tipoti amiri koia contact sports, no te au tāre mataiti rava rai.
 • Ka tika ia ki te 50 au tangata ka rauka kia putuputu no te au akaipoipo e te au tanumanga.
 • Ka tika ia te au putuputu’anga no te akamori’anga kia akamata akaou, kia tau ra ki te akataka’anga 4 pi’a mita koia te four square metre te mamao tetai ki tetai.

Akataka’anga COVID Normal: mei te mea e kare e au tupu’anga ou o te maki no te 28 ra, e me kare e au tupu’anga maki e vai ra (ki te aka-katoatoa’anga o teia tu’anga enua), e me kare e au tuputupu’anga kia manata ia i Autereria nei, e kua ariki te au tangata kite o te pae rapakau maki.

Mei teia tuatau:

 • Kua māru mai te au arairai'anga me kare kua kiriti ke ia, kia tau ki te au akano’ono’o’anga tau e te meitaki.
 • E au akatuputupu’anga tātakita'i tetai no te ’oki aka’ou’anga ki te au ngai ’anga’anga no te au tangata tei ’anga’anga ana mei te ngutuare.
 • Kare e akakotinga’anga no te au akaipoipo e te au tanumanga.
 • Kare e au akakotinga’anga no te au putuputu’anga me kare manuiri ki te ngutuare.

Akataka’anga au oire Regional Victoria

Taka’inga Toru:

Mei te ora 11:59 i te po o te ra tai ngauru ma’ono no Tepetema 2020 i roto i te au tuanga oire regional Victoria

Mei teia tuatau:

 • Kare e au tumu’anga arairai’anga kia akaruke i te ngutuare me kare te mamao o te area ta’au ka teretere i roto i te au tuanga oire regional Victoria.
 • Ka tika ia ki te 10 au tangata ka rauka kia putuputu ki va’o.
 • Ka tika ia ki te took rima au manu’iri ki toou ngutuare mei tetai ngutuare mai. Inara mei te ngutuare okotai mai te reira au tangata. Ka tika ia koe kia ’iki e okotai ua ngutuare te ka rauka i te atoro mai i raro ake i teia au arairai’anga. Kare te au pepe i raro ake i te tai ngauru ma rua marama e tare ia ki roto i teia au akakotinga’anga numero.
 • Ka tika ia te au are kai ma te vai vera koia restaurants e te cafes kia tu’era, ki te akakotinga anga ra o te 10 au numero anga tangata kia no’o ki raro i roto.

Taka’inga Openga: kia tau ki te au akakitekite’anga a te au tangata kite o te pae rapakau maki, e mei te mea e kare e au tupu’anga ou (pini ake teia tu’anga enua) i roto i te tai ngauru

Mei teia tuatau:

 • Ka tika ia ki te 50 tangata ka rauka i te putuputu ki va’o.
 • Ka tika ia ki te 20 au manuiri ka rauka kia atoro mai i to’ou ngutuare.
 • Tu’era akaou te au toa katoatoa.
 • Ka tika ia te au are kai ma te vai vera koia te restaurants e te cafes, kia tue’ra, ki te akakotinga anga ra o te 20 au numero anga tangata kia no’o ki raro i roto, e te akakotinga’anga ki te 50 tangata te katoa anga te ka tika ia kia putuputu ki reira.
 • Ka rauka i te rave akaou i te au tipoti, kia tau ki te au akono’anga tau meitaki tikai. Ka rave akaou ia te au tipoti amiri no te au tāre mataiti rava rai.
 • Ka tika ia ki te 50 au tangata ka rauka kia putuputu no te au akaipoipo e te au tanumanga.
 • Ka tika ia te au putuputu’anga no te akamori’anga kia akamata akaou, kia tau ra ki te akataka’anga 4 pi’a mita koia te four square metre te mamao tetai ki tetai.

Akataka’anga COVID Normal: mei te mea e kare e au tupu’anga ou o te maki no te 28 ra, e me kare e au tupu’anga maki e vai ra (ki te aka-katoatoa’anga o teia tu’anga enua), e me kare e au tuputupu’anga kia manata ia i Autereria nei.

Mei teia tuatau:

 • Kua māru mai te au arairai'anga me kare kua kiriti ke ia, kia tau ki te au akano’ono’o’anga tau e te meitaki.
 • E au akatuputupu’anga tātakita'i tetai no te ’oki aka’ou’anga ki te au ngai ’anga’anga no te au tangata tei ’anga’anga ana mei te ngutuare.
 • Kare e akakotinga’anga no te au akaipoipo e te au tanumanga.
 • Kare e au akakotinga’anga no te au putuputu’anga me kare manuiri ki te ngutuare.

Ka akape’ea te no’o’anga tau e te meitaki

Te vai nei rai te Coronavirus (COVID-19) ki o tatou nei e ka rauka i te toto’a viviki. Ei tauturu kia no’o meitaki e te tau to tatou au kopu tangata ma te au no’oranga iti tangata, e au tu’anga ta tatou ravarai ka anoano ia kia rave.

Teia tetai au rave’anga māmā ka rauka ia koe i te rave kia no’o meitaki e te tau:

 • Tāma i to’ou rima ki te pu’a e te vai no tetai 20 tekoni.
 • Mare me kare mare ti’e ki roto i te peapa paruparu, me kore ki roto i toou poro rima.
 • Akama’mao mei tetai au tangata ke, e 1.5 mita te mamao
 • Tauru i te tapoki va’a ma te arai i to’ou putangi’o e te va’a me akaruke koe i te ngutuare.
 • Aere ki to’ou au akarakara’anga ia no te pae rapakau maki.
 • Me e makimaki to’ou, no’o ki te ngutuare. Auraka e atoro i te kopu tangata me kare aere ki te ’anga’anga.
 • Me e au akairo maki coronavirus (COVID-19) to’ou, aere kia akara ia koe, e oti, aere tika rava ki te ngutuare.

Tauturu’anga e vai nei

Mei te mea te manamanata nei koe ko te rūti a’ea koe i ta’au moni e rauka mai ana ia koe e tapapa nei i te tika no roto mai i to’ou akara’anga ia, penei ka tau pa’a koe ki te tutaki’anga moni tauturu e $450 tei kapiki ia e ko te coronavirus (COVID-19) Akara e te akatakake’anga tutaki (Test Isolation Payment)

Mei te mea kua tu ia koe e me kare ra e tangata piri ki tetai tei tu ia e teia maki, penei ka tau koe ki te tauturu’anga moni e $1500. No te au akamarama’anga, ringi atu i te numero veravera o teia maki te Coronavirus Hotline ki runga i te numero 1800 675 398. Me ka anoano koe i tetai tangata uri reo, taomi atu i te pitopito kare (0).

Mei te mea te vai manakomanako nei koe me kare tetai tangata ta’au i kite me kare e ma’ara’ara nei, ka rauka ia koe i te ringi atu i te Lifeline ki runga i te numero 13 11 14, me kare te Beyond Blue ki runga i te numero 1800 512 348. Me ka anoano koe i tetai tangata uri reo, ringi na mua atu i te numero 131 450. Mei te mea te manako nei koe e ko koe anake ua teia, ka rauka ia koe i te ringi atu i te numero veravera o te coronavirus (COVID-19) ki runga i te numero 1800 675 398, e oti taomi atu i te numero toru (3). Ka topiri ia atu koe ki tetai tangata oronga aro’a ua i tona tuatau koia volunteer mei ko atu i te Australian Red Cross, tana ka topiri atu ia koe ki te au tauturu’anga vaitata kia koe.

Au tapoki va’a

Ka anoano ia te au tangata Vikitoria mei te 12 mataiti aere atu ki runga kia tauru i te tapoki va’a me akaruke i te ngutuare, mari ua me e tumu’anga tau tetai i raro i te ture. Ei akara’anga:

 • me e maki pakiri i runga i toou mata , me kare ra ngāta i te akaea
 • tei roto koe i te mōtokā, ko koe anake ua, e me kare ra tetai katoa no roto i toou ngutuare
 • te rave ara koe i te au ’akaetaeta’anga uaua no te kopapa meitaki e te maroiroi, inara ka anoano ia rai tetai tapoki va’a noou.
 • mei te ora 11:59 i te po o te ra tai ngauru ma tai no Okotopa, ka anoano ia koe kia tauru i te tapoki me kare arai va’a te ka arai katoatoa i to’ou putangi’u e te va’a. Kare koe e tika ia kia tauru i te arai mata anake ua.

 

Akara’anga ia e te no’o akatakake’anga

Mei te mea e au akairo to’ou no te maki coronavirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia aere kia akara ia, ma te no’o ki te ngutuare

Kapiti mai ki te au akairo o te maki coronavirus teia au tu:

 • Pīva, anu me kare pata te 'ou
 • Mare me kare mamae o te karaponga
 • Potopoto o te a’o
 • Upepe
 • Ngaro’anga o te ’aka’ongi me kare tongi

Kare e anoano ia te tutaki kia akara ia koe no te maki coronavirus (COVID-19). Ka o mai rai te au tangata kare e kāti Medicare, mei te au manu’iri mei va’o ake i te basileia, te au tangata tere tu mai no te ’anga’anga e pera te au tangata kimi ora mai ki ko nei.

Mei te mea e kua tu ia koe e teia maki coronvirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia no’o akatakake i roto i to’ou ngutuare. No te au ma’ata’anga tuatua akara atu ki te akakitekite’anga (e) Ea’a ta’au ka rave me tu’ia koe e te coronavirus (COVID-19) ki roto te reira i te akataka’anga Word.

Me e tangata piri koe no tetai tei tu ia e te maki coronavirus (COVID-19), ka anoano ia koe kia akatakake ia koe ki roto i te au akatakanga’anga quarantine no tetai 14 ra. No te au ma’ata’anga tuatua akara atu ki te akakitekite’anga (e) Ea’a ta’au ka rave me i piri ana koe ki tetai tei tu’ia e te coronavirus (COVID-19) Word.

Te au tu’anga tauturu

Me ka tika, ta’anga’anga ia teia au akakitekite’anga ma te oronga atu i te reira ki toou no’oranga iti tangata na roto i te ī-mere, te kupenga roro uira me kare te au akapiri'anga no'oranga iti tangata.

Akarakara’anga'ia e te no’o takake

No’o tau meitaki tikai

Kapiki’anga tauturu

Au arai’anga va’a