Sažetak promjena ograničenja

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Šta morate zapamtiti

 • Uvijek kada napuštate svoj dom, bez obzira gdje živite, morate nositi masku koja vam dobro prijanja uz lice i pokriva nos i usta.
 • Održavajte sigurnu udaljenost od drugih osoba, od najmanje 1, 5 metara.
 • Često perite ruke.
 • Ako se osjećate bolesno, ostanite kod kuće. Nemojte ići na posao.
 • Kašljite i kišite u papirnatu maramicu ili u lakat.
 • Ako imate bilo kakve simptome koronavirusa (COVID 19), morate se testirati.
 • Test na koronavirus je besplatan za sve. To uključuje i osobe koje nemaju Medicare karticu, poput posjetioca iz prekomorskih zemalja, radnika emigranata i azilanata.

Na ovoj stranici

Nivoi ograničenja koja su trenutno na snazi u Viktoriji

Plan smanjivanja ograničenja i koraci kojima će Viktorija dostići COVID Normal nalaze se na poveznici Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening.

Postoji zasebni plan za uže gradsko područje Melburna i zasebni plan za regionalno područje Viktorije.

Glavni zdravstveni službenik (Chief Health Officer) može promijeniti ograničenja ako se situacija promijeni.

Uže gradsko područje Melburna

Drugi korak: od 28. septembra 2020. na gradskom području Melburna.

Policijski sat na gradskom području Melburna prestaje od 5:00 sati, 28. septembra 2020.

Možete izaći iz kuće u bilo koje vrijeme zbog jednog od ova četiri razloga::

 • Kupovina hrane i nužnih potrepština
 • Vježba (na vanjskom prostoru i ograničenog trajanja)
 • Odlazak na posao za koji imate dozvolu
 • Pružanje njege i skrbi, iz humanitarnih razloga ili zbog odlaska na liječenje.

Kada idete na vježbu ili u kupovinu nužnih potrepština, ne smijete se udaljavati više od 5 km od kuće.

Tokom ovog razdoblja:

 • Najviše pet osoba iz dva domaćinstva mogu se naći na vanjskom prostoru.
 • Učenici od prvog razreda do 6. razreda, polaznici VCE/VET/VCAL-a i učenici specijalnih škola će se u četvrtom tromjesječju u fazama vraćati u razrednu nastavu.
 • Otvorit će se dječije jaslice.
 • Otvorit će se više radnih mjesta.
 • Otvorit će se vanjski bazeni, dvije osobe će moći vježbati sa jednim trenerom.
 • Dozvolit će se vjerski skupovi na otvorenom sa pet vjernika i jednim vjerskim vođom.
 • Vjenčanja na vanjskom prostoru smiju se održavati uz prisustvo do pet osoba (uključujući bračni par i dva svjedoka).
 • Viktorijska policija vam smije naplatiti novčanu kaznu do $4,957 ako putujete u regionalno područje Viktorije bez zakonom dozvoljenog razloga. Takođe možete biti kažnjeni ako se na vanjskom prostoru budete viđali sa porodicom ili prijateljima s kojima ne živite, u grupi većoj od pet osoba. Može vam se naplatiti novčana kazna ako vas u vašem domu posjete prijatelji ili porodica bez opravdanog razloga, poput pružanja skrbi ili njege.

Treći korak: ako u prethodnih 14 dana u prosjeku bude bilo manje od pet novih slučajeva (na području države) i ako se zdravstveni stručnjaci budu slagali.

Tokom ovog razdoblja:

 • Neće biti policijskog sata ni ograničenja vezanih za napuštanje kuće ili udaljenost do koje se smije putovati.
 • Do 10 osoba će se moći sastati na otvorenom.
 • Moći će vas posjetiti do 5 osoba iz drugog domaćinstva. Sve osobe moraju pripadati istom domaćinstvu.
 • Učenici od 7. do 10 razreda će se možda moći vratiti u školu ako budemo imali mali broj novih slučajeva i ako se zdravstveni stručnjaci budu slagali.
 • Otvorit će se trgovine i frizerski saloni.
 • Otvorit će se restorani i kafići s vanjskim sjedećim smještajem, a skupine ne smiju biti veće od 10 osoba.
 • Uvođenje ne-kontaktnih sportova na vanjskom prostoru za odrasle osobe će se provoditi u fazama. Kontaktni i ne-kontaktni sportovi na otvorenom za osobe mlađe od 18 godina će se nastaviti provoditi.

Zadnji korak: ovisno o društvenom zdravstvenom savjetu i ako u prethodnih 14 dana ne bude bilo novih slučajeva, te ako se zdravstveni stručnjaci budu slagali.

Tokom ovog razdoblja:

 • Do 50 osoba će se moći sastajati na otvorenom.
 • Moći ćete imati do 20 posjetioca u svom domu.
 • Sve trgovine će se otvoriti.
 • Restorani i kafići će se otvoriti uz ograničenja vezana za veličinu skupina uključujući najviše 20 osoba koje sjede u unutrašnjem prostoru i uz ograničenje od ukupno najviše 50 gostiju.
 • Sportovi će se početi održavati uz potrebne sigurnosne mjere. Kontakni sportovi će se nastaviti za sve uzraste.
 • Na vjenčanjima i sahranama moći će biti prisutno do 50 osoba.
 • Javne vjerske službe će se nastaviti uz poštivanje pravila od četiri kvadratna metra.

COVID Normal: ako ne bude novih slučajeva tokom 28 dana i ako nema aktivnih slučajeva (na području države), ako nema razloga za zabrinutost vezanu za izbijanje novih žarišta u Australiji i ako se stručnjaci slažu.

Tokom ovog razdoblja:

 • Ograničenja će se popustiti ili podići, ovisno o sigurnosnim uvjetima.
 • Osobe koje su radile kod kuće, moći će se u fazama vraćati na radna mjesta.
 • Neće biti ograničenja vezanih za vjenčanja ili sahrane.
 • Neće biti ograničenja vezanih za posjetitelje kod kuće.

Regionalno područje Viktorije

Treći korak:

Od 23.59 sati, 16. septembra 2020. na regionalnom području Viktorije:

 • Nema ograničenja vezanih za razloge napuštanja kuće ili daljinu putovanja na regionalnom području Viktorije.
 • Do 10 osoba moći će se sastajati na otvorenom.
 • Kod kuće ćete moći primiti do pet posjetilaca iz još jednog domaćinstva. Sve osobe moraju pripadati istom domaćinstvu. Možete odabrati samo jedno domaćinstvo čiji članovi će vas moći posjećivati tokom perioda ograničenja. Bebe mlađe od 12 mjeseci se ne računaju kao posjetioci.
 • Resotrani i kafići će se otvoriti za goste koji sjede na otvorenom, uz najviše 10 osoba u skupini.
 • Povratak na vanjske ne-kontaktne sportove će se odvijati u fazama. Vanjski sportovi (kontaktni i ne-kontaktni) će se nastaviti za osobe mlađe od 18 godina.

Zadnji korak: ovisno o društvenom zdravstvenom savjetu i ako u prethodnih 14 dana (na području države) ne bude bilo novih slučajeva, te ovisno o savjetu zdravstvenih stručnjaka.

Tokom ovog razdoblja:

 • Do 50 osoba će se moći sastajati na otvorenom.
 • Moći ćete imati do 20 posjetitelja u svom domu.
 • Sve trgovine će se otvoriti.
 • Restorani i kafići će se otvoriti uz ograničenja veličine skupina do najviše 20 osoba koje sjede u zatvorenom prostoru i uz ograničenje broja gostiju do najviše 50 osoba.
 • Sportovi se mogu nastaviti uz odgovarajuće sigurnosne mjere. Kontaktni sportovi će se nastaviti za sve uzraste.
 • Na vjenčanima i sahranama moći će biti pristuno najviše 50 osoba.
 • Javne vjerske službe će se nastaviti uz poštivanje pravila od četiri kvadratna metra.

COVID Normal: ako ne bude novih slučajeva tokom 28 dana i ako nema aktivnih slučajeva (na području države), ako nema novih zabrinjavajućih žarišta u Australiji i ako se stručnjaci slažu.

Tokom ovog razdoblja:

 • Ograničenja će se popustiti ili podići, ovisno o sigurnosnim uvjetima.
 • Povratak na radna mjesta u fazama, za osobe koje su radile od kuće.
 • Neće biti ograničenja vezana za vjenčanja i sahrane.
 • Neće biti ograničenja vezana za posjetitelje kod kuće.

Kako sačuvati zdravlje i sigurnost

Koronavirus (COVID 19) je još uvijek među nama i brzo se širi. Da bismo zaštitili naše porodice i zajednice, moramo učiniti ono što se od nas očekuje.

Ovo su neke od jednostavnih stvari koje možete učiniti da biste se zaštitili:

 • Perite ruke sa sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
 • Kašljite i kišite u papirnatu maramicu ili u lakat.
 • Održavajte sigurnu udaljenost od drugih osoba, od najmanje 1, 5 metara.
 • Nosite masku koja vam dobro prijanja uz lice i pokriva vam nos i usta, uvijek kada napuštate kuću.
 • Idite na vaše medicinske preglede.
 • Ako se osjećate bolesno, ostanite kod kuće. Nemojte ići na posao.
 • Ako imate bilo kakve simptome, testirajte se i idite direktno kući.

Podrška je dostupna

Ako se brinete da ćete izgubiti dohodak dok čekate na rezultate testa, možda ćete imati pravo na isplatu od $450 za izolaciju zbog testa za koronavirus (COVID-19) Test Isolation Payment

Ako vam je test pozitivan ili ako ste bili u bliskom kontaktu s potvrđenim slučajem, možda ćete imati pravo na isplatu od $1500 . Za dodatne informacije nazovite otvorenu liniju za pitanja koronavirusa na 1800 675 398. Ako trebate prevodioca, pritisnite nulu (0).

Ako se vi ili neko od vaših poznanika osjećate anksiozni ili zabrinuti, možete nazvati Lifeline na 13 11 14 ili Beyond Blue na 1800 512 348. Ako vam je potreban prevodilac, najprije nazovite broj 131 450.

Ako se osjećate izolirani, možete nazvati otvorenu liniju za pitanja koronavirusa (COVID-19) na broj 1800 675 398 i pritisnuti (3). Spojit će vas se sa volonterom iz organizacije Australian Red Cross koji će vas staviti u kontakt sa vašim lokalnim službama za podršku.

Maske za lice

Svi stanovnici Viktorije koji su u dobi od 12 godina i više moraju nositi masku koja im dobro prijanja uz lice i pokriva nos i usta, svaki puta kada napuštaju kuću, ukoliko nemaju legalno opravdan razlog da je ne moraju nositi.

 • Ako imate zdravstveni problem, poput ozbiljne kožne bolesti na licu ili problema sa disanjem.
 • Ako se nalazite u automobilu - ili sami ili sa nekim iz vašeg domaćinstva.
 • Ili ako radite naporne vježbe: međutim, svejedno morate sa sobom nositi masku.

Od 23.59 sati, 11. oktobra, morate nositu masku koja vam dobro prijanja uz lice i pokriva vam nos i usta. To znači da se štitnici za lice, marame ili šalovi više neće smatrati dostatnim pokrivalima za lice ako se koriste bez maske.

U narednom periodu u kojem se ograničenja popuštaju i postupno povećava kretanje, nošenje maske koja prekriva nos i usta, izuzetno je važno.

Testiranje i izolacija

Ako imate simptome koronavirusa (COVID-19), morate se testirati i ostati kod kuće dok ne dobijete rezultate. Nemojte ići na posao ili u kupovinu.

Simptomi koronavirusa uključuju:

 • Temperaturu, groznicu i znojenje
 • Kašalj i bolove u grlu
 • Otežano disanje
 • Curenje iz nosa
 • Gubitak osjetila okusa i mirisa

Test za koronavirus je besplatan za sve. To uključuje i osobe bez Medicare kartice, poput posjetioca iz inozemstva, radnika migranata i azilanata.

Ako vam je test na koronavirus (COVID-19) pozitivan, morate se samoizolirati u svojoj kući. Za dodatne informacije posjetite Što treba uraditi ako vam je pozitivan nalaz testa za koronavirus (COVID-19) (Word).

Ako ste bili u bliskom kontaktu s nekim ko ima koronavirus (COVID-19) morate 14 dana ostati u samoizolaciji. Za dodatne informacije, posjetite Što treba uraditi ako ste bili u bliskom kontaktu s nekim ko ima koronavirus (COVID-19) (Word).

Resursi

Molimo vas da koristite materijale koji se nalaze niže i da ih podijelite sa svojom zajednicom preko emaila, društvenih mreža ili drugih mreža unutar zajednice.

Testiranje i izolacija

Kako se čuvati

Gdje dobiti pomoć

Pokrivala za nos i usta