.coronavirus (COVID-19) ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܘܢܲܨܝܼܗܲܬ ܒܘܼܬ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕ
.coronavirus (COVID-19) ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܘܢܲܨܝܼܗܲܬ ܒܘܼܬ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕ
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܡܚܲܠܨܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ.
ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ coronavirus ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 398 675 1800  (ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ).
ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ. TIS National  ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ  450 131.
ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ(000)  ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ..

ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܡܚܲܠܨܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ.
ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ coronavirus ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 398 675 1800 (ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ).
ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ TIS National  ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131.
ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ(000)  ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ.

Assyrian

ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܗܲܕܘܼܝܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܟܠܲܝܗܝ ܒܢܲܝ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܡܥܲܪܩܘܼܠܘܿܗ̇ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕ coronavirus (COVID-19).

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܦܸܝܹܐ ܘܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܗܲܠ ܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܕܒܫܲܒܵܐ 31 ܐܝܼܵܪ 2020.

ܗܵܕܝܼܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕ:

  • ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܣܘܼܚܒܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ – ܗܲܠ ܚܲܡܫܵܐ ܣܲܚܒܸܪܵܢܹ̈ܐ ܒܟܠ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ.
  • ܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܲܬܠܹܝܛܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܲܒܣܸܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܕܩܵܪܬܵܐ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܒܲܕܵܪܵܝܹ̈ܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ – ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܲܠ 10 ܓܵܢܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܝܼ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ.
  • ܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܗܲܠ 10 ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܘܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܣܸܓ݂ܕܬܵܐ – ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ. 

ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܕܗܵܕܝܼܵܐ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܡܫܵܐ ܣܵܒܵܒܹ̈ܐ ܩܵܐ ܠܸܦܠܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ:

  • ܠܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܘܙܘܵܕܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ
  • ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ
  • ܢܘܼܦܵܩܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܵܐ (ܐܹܟܣܸܪܣܵܝܣ) ܘܡܲܒܣܸܡܵܢܘܼܬܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܕܒܲܝܬܵܐ
  • ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܐܸܢ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ
  • ܠܣܲܚܒܘܼܪܹܐ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘܼܬܵܐ – ܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܐܵܦܐܹܢ ܕܟܲܕ ܡܩܲܝܲܨܝܵܬܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܦܸܝܹܐ ܕܲܪܓ݂ܵܢܵܐܝܼܬ، ܐܝܼܢܵܐ ܠܗܵܠܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܟܵܠܝܼܬܘܿܢ 1.5 ܡܲܬܪܹ̈ܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܘܕܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܕܲܟ݂ܝܘܼܬܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ.

ܐܸܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ.

  حكومة ولاية فكتوريا أكطلبا من كولّيْ ناشِيْ تد بيشِيْ coronavirus (COVID-19)   تَاد مكلِخلا برَستا أد مرض كورونافايروس

أبكَو باتَيهينْ.

آنَيْ شَرطيْ اد أمنعتا, خَكما مِنَّيْ بِشلَي مورمَيْ و بيشِيْ هَادَخ هَل تأريخَا اد يَوما خاوشَابا 31 أيار 2020

بيشْلِيْ أشويقا طَالَوخُون تاد أوذوتون آني مِندانِيْ:

* !يبوخون تاد قبلوتون زيرتا اد قارويي و خوراني أبكَو بيثوخون – و لا بِشْ زودا من خمشا ناشي ابؤوغذاذي.

* أمحركِخ و إيوَاذا تمارين بَراييْ من بيْثَا و لا طألتا رياضة مخ فريق – و لا بش زودا من أصرا ناشي اد جَمعي أبؤوغذاذي.

* !يبوخون تاد جمعوتون و لا بش زودا من أصرا ناشِي أبكو عيتا يان أبكَو قاعة !ن هاويلَوخُون أجمَعتا – و هام عمّوخُون ناشي ديلَي أشقيلي ريشانا اد أذي أجمَعتا.

و هادخ, داها إيثِنْ خَمْشا سبابي اكشوقيلن تد بَلطِخ البرايي:

* مِسواق اد إخالَا و أسنيقْواثَا أد إيلَيْ لازِم طَالَوخُون

* إيهوَالا أد رِعَاية و عِيَنتا تا ناشيْ خِنّيْ

* أمحركِخ و إيوَاذا تمارين بَراييْ من بيْثَا

* إزالا إلّد شُولَا يان دراسة إن لَيبوخُون تد بَلخُوتون من بيْثا

* زَيرِخ أل قارُوييْ و خَورَانيْ - بَسْ إن هويَا لازم

هام خَكما من شَرطِيْ اد أمنعتا بِشلَي مُورمي, أكلَزما تاد ياذُوتُون, إيلا كابِيرا أننقيثا تا شَوقُوتون رِحقا بيناثَوخُون 1.5 مترا خا من خِنّا, و هام أبدائيمُوثا أمخلّوتون و منظيفوتُون أيداثوخُونْ.

ان أكلَزما منن تَد بيشخ كَاو بيثن, لازم تد بيشخ أبكَو بيثَن