ስለ coronavirus (COVID-19) ወረርሽኝ ምክርና ወቅታዊ መረጃ።.
Information, updates and advice about the outbreak of coronavirus (COVID-19).

በቤትዎውስጥመቆየትአለብዎ።ህይወትንያተርፋል።.
የሚያሳስብዎት ከሆነ ለኮሮና ቫይረስ/coronavirus በሆትላይን 1800 675 398 (24 ሰዓታት) መደወል።.
አስተርጓሚ ካስፈለግዎት፤ ለ TIS National በስልክ 131 450 መደወል.
እባክዎን በሶስት ዜሮ (000) ለድንገተኛ ችግር ብቻ መደወል.